Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Få vara utklädda på onsdagen

Det här är viktigt för oss elever i trean men även för hela Platengymnasiumet. Draget har varit i tre dagar så länge vi kan minnas, det har blivit en tradition. Om vi lägger oss nu och går med på två dagar kommer det bli den nya traditionen och drabba näst kommande treor. Vi har längtat till att få vara utklädda, hetsa mot varandra, planerat och förställt oss hur kul det ska bli sedan vi började här. Om en dag försvinner för oss kommer det inte alls bli samma sak som man föreställt sig.

66 Skapad: 2021-09-29 Statistik

Rädda Bromma flygplats

Namninsamling för alla som vill rädda kvar Bromma flygplats. 

156 Skapad: 2021-09-29 Statistik

Kollektivtrafik linje 153

Bussarna som går ut hit till Bredared kommer mycket sällan och endast på vardagar. Detta gör det svårt för människor att leva här utan ett körkort. Både unga och gamla ska ha rätt att kunna färdas med kollektivtrafiken. Det enda du behöver göra är att skriva under för att göra skillnad.

10 Skapad: 2021-09-29 Statistik

Protest mot förslaget att Sätra skola ska bli F-3, alla andra byskolor får F-6 men Sätra (och Ingels) behandlas annorlunda!

Hjälp oss att samla in namnunderskrifter från ALLA som värnar om våra barns framtid. Oavsett om du är vårdnadshavare, personal, mor- eller farförälder, pensionär, vuxen, ungdom med mera, ALLA röster räknas! Hjälp oss att få politikerna att inse vilket vansinnes förslag de har på bordet, hjälp oss få politiker att skjuta upp beslutet och ge oss en ärlig chans att få bli behandlade lika. Hjälp våra barn till en trygg skolgång samt att ge alla barn samma förutsättningar. Barnens framtid hänger på e

308 Skapad: 2021-09-29 Statistik

Skyddsjaktsförslag

Skyddsjaktförslag Vargar rör sig sedan några månader alltmer frekvent i vårt bostadsområde kring Billsta i Järna och har uppvisat ett mycket oskyggt beteende. Vargarna har nu blivit så närgångna att många av oss inte vågar gå ut kvällstid och rasta våra husdjur längre. Det ger en betydande inskränkning på våra liv och skapar stor oro för oss som bor här. Vargarna har filmats och setts i stort sett dagligen den senaste tiden. Vargen har även filmats när den sitter o ylar på tomten och dessutom få

63 Skapad: 2021-09-29 Statistik

Rädda 51-åriga C6an 2651 från skroten!!!

C6, som var starten på en ny generation vagnar från 1970- och 80-talet med bl.a. modernare förarmiljö och nya tekniska lösningar. C6 är dessutom den vagntyp som gått i trafik längst i tunnelbanans historia, så det är en vagntyp som många generationer av stockholmare har en relation till. Denna vagntyp vill SL få bort helt. Varenda vagn av denna typ kommer att skrotas inom en snar framtid. Men det får inte hända. Denna vagntyp har så mycket historia. Tänk hur många generationer som åkt med denna

22 Skapad: 2021-09-29 Statistik

Sänk avgifterna för idrottsaktiviteter

Fysisk inaktivtet kan leda till sjukdomar som högt blodtryck, typ 2-diabetes, övervikt, benskörhet och viss typ av cancer. Idrottsrörelsen är en av de viktigaste aktörerna för att uppmuntra fysisk aktivitet och andra goda levnadsvanor. Samtidigt stiger avgifterna i barn- och ungdomsidrotten, vilket gör att många familjer med barn och ungdomar som vill hålla på med idrottsaktviteter inte har råd att göra det. I stora delar av Sverige kostar exempelvis medlems- och deltgaravgift i fotbollsförening

66 Skapad: 2021-09-28 Statistik

Vi ifrågasätter starkt den fortsatta distansundervisningen på Alnarp. Restriktionerna lättar och det ska från och med den 29 September vara möjligt för SLU att genomföra utbildningen på plats.

Vi måste få tillbaka en platsundervisning på Alnarp. När Sverige går mot ett öppet samhälle är det svårt för SLU att fortfarande argumentera för en undervisning där nästan allt sker digitalt, speciellt gällande viktiga moment som till exemepl seminarium och kreativa moment. Vi vill att utbildningen i mycket större grad ska ske på plats och att målsättningen ska vara att helt återgå till normala studier, ute på Alnarp!   

58 Skapad: 2021-09-28 Statistik

Namninsamling för en oberoende tillsyningsmyndighet över utbildningsväsendet på Åland

Ett demokratiskt rättssamhälle kännetecknas av ett oberoende rättssystem som tryggar medborgarnas rättsliga ställning och att få sin sak prövad i en fri oberoende domstol. Elevernas rättssäkerhet på Åland när det gäller förskola, grundskola och gymnasium är allting annat än just det. Vi behöver en oberoende tillsyningsmyndighet på Ålands som har till uppgift att granska att vårt utbildningssystem efterkommer de lagar som lagtinget har stiftat kring vår utbildning och de förordningar som landskap

44 Skapad: 2021-09-27 Statistik

Slå vakt om kulturskolan i Rimbo - återställ stödet till verksamheten!

Till politiker i Norrtälje kommun,Kultur- och fritidsnämnd och Kommunfullmäktige. INFÖR HÖSTTERMINEN 2021 GJORDES EN NEDDRAGNING RIKTAD MOT KOMMUNENS KULTURSKOLEVERKSAMHET I RIMBO MED OMNEJD - BIDRAGET MINSKADES MED 10 %Vi kräver att kommunen ser till att vi får behålla den verksamhet vår kulturskola levererar här i Rimbo. Den lokala förankring och det starka engagemang som vi sett prov på, sedan ansvaret för verksamheten flyttades från Norrtälje, är något vi i Rimbo värdesätter högt. De skattem

110 Skapad: 2021-09-27 Statistik