Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Säg NEJ till Miljonprogrammet i Sydöstra Uppsala!

Idag finns 4000 bostäder i Sävja, Bergsbrunna och Nåntuna/Vilan.  Kommunen planerar för 21 500 nya bostäder på områdets öppna ytor och skogar, det vill säga en befolkningsökning med 500%! Hur tror DU att 60 000 människor kommer påverka närområdet och naturreservatet Lunsen? Vi kräver: - att natur och kulturvärden såsom Lunsen, Årike och Linnéstigar bevaras. - att inte ha stadsmiljö i direkt närhet till det befintliga  bostadsområdet utan bevara områdets karaktär. - att inte bo på en byggarbetspl

Skapad: 2021-06-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 358 356

Rädda Parken på Rodergatan/Flygplansgatan

Det finns ett krav inom Västerås kommun att lösa förskolebristen i öst så snabbt som möjligt. Det anses som kris och problemet måste lösas snabbt. Därför ska förskolebaracker byggas upp i östra Västerås på 2 ytor och de ska respektive täcka 72 barn. Barackerna som det talas om på Flygplansgatan ska vara 4 baracker à 2 våningar och som sagt täcka 72 barn.  Vi vill stoppa detta bygget i parken samt tennisplanen på Flygplans/Rodergatan för att bevara den välanvända ytan till alla barn och boende i

Skapad: 2021-06-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 301 301

Vi är emot personalnedskärningarna på Ellagårdsskolan

Under våren 2021 bestämdes det att en omorganisation skulle äga rum på Ellagårdsskolan. I omorganisationen så bestämdes även om personalnedskärningar.  Vi som skriver under tycker nedskärningar på skolan är en dålig och kortsiktig strategi. Vi vill att nedskärningarna av personal stoppas och att barnen får den arbetsmiljö och det stöd de behöver. Vi är även oroliga för lärarnas och fritidspersonalens arbetsmiljö vilken kommer att försämras i och med omorganisationen och framförallt nedskärningar

Skapad: 2021-06-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 85 85

Stoppa förfallet av Rydö Skola !!

Barn och skolpersonal fick inte den skolavslutning de hoppats på. Snabba beslut om nedskärningar drabbar skolan. Som föräldrar till barn som går på skolan protestera vi emot denna nedskärning av personal.  Mycket omtyckt personal försvinner från skolan pg.a kommunens hårda budget när det gäller barn och skola. Är detta vad vill se? Skolan avvecklas medans vår barn går där, genom personal som får sluta. Inget underhåll av byggnader görs. Vi har skrivit ett öppet brev riktat till Rektor, berörda i

Skapad: 2021-06-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 104 98

Kräv att Ulf Kristersson svarar på de frågor som ställdes direkt till honom, i Svt-programmet DE STULNA BARNEN!

Ulf K var ordförande i Adoptionscentrum under de år när flera tusen barn från bl a Chile, adopterades till Sverige! TV-programmet visar att med hjälp av en svensk kvinna knuten till AC, har barnen stulits från sina mödrar med förklaringen att de dött! Även Chile har bett om hjälp från Sverige för att kunna spåra barnen! Men Sverige, UK och Lena Hallengren tiger! Det är bråttom! Mödrarna är gamla och vill VETA innan dom dör! Skriv under!

Skapad: 2021-06-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 128 124

Stoppa nybygget i kvarteret Ubbo - Rädda Odinslund

Vad är bakgrunden? Just nu ligger en detaljplan för området ute för granskning och det är möjligt inkomma med synpunkter fram till och med tisdag den sjätte juli (2021-07-06). Detta initiativ har startats för att uppmärksamma Uppsalabor på det nuvarande förslaget på detaljplan och uppmana till att ta ställning emot det. När detaljplanen ursprungligen lades ut 2018/2019 möttes förslaget av stor kritik från Uppsalabor då tanken var att uppföra stora byggnader med glasfasad i kvarteret Ubbo invid O

Skapad: 2021-06-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 29 28

Övergångställe och cykelöverfart - Rödvägen, Hönö

Nuläge: Rödvägen har idag inte något övergångställe, inte heller någon cykelöverfart. Vägen korsas varje vardag av många skolbarn, både till fots och med cykel. Rödvägen är en väg med många hushåll och även med en stor välbesökt matvarubutik. Detta medför att vägen dagligen trafikeras av många mopeder och personbilar, vägen trafikeras även av kollektivtrafik var 30:e minut dag- och kvällstid. Rödvägen har hastighetsbegränsningen 30km/h. På bilden nedan så markeras hållplatserna Lapposandsvägen (

Skapad: 2021-06-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 74 74

Cykelled för Fårö

Att cykla på Fårö är en härlig upplevelse för många. Och har så alltid varit. Men med ökad trafik från och till färjeläget är risken stor för att allvarliga olyckor kan inträffa. Vi vädjar härmed till Trafikverket och Region Gotland att påskynda planerna och arbetet med att säkra cyklisters och gåendes trygghet även på Fårö. Skriv under och stöd Fårö i arbetet med att få en cykelled för ökad trafiksäkerhet. Föreningen Fårö Framtid

Skapad: 2021-06-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 255 252

Bevara Hjärups gamla idrottsplats

Detta är en undersökning bland alla Hjärupsbor. Vill vi bevara gamla idrottsplatsen  i Hjärup skapa ett annat forum för våra unga och idrottsintresserade. Rusta upp till friidrottsarena som skoleleverna kan dra nytta av och kanske tända ett nytt intresse. Friluftsbad eller annan verksamhet. Behöver vi bygga bostäder där?   Vi som är för ett bevarande av Hjärups gamla idrottsplats. Eva Johansson Crister Johansson                                

Skapad: 2021-06-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 185 184

Låt Handens museum och smedja leva

Vi tycker att Handens museum och smedja ska få leva vidare på Getporsvägen 8. En plats för kultur sedan mer än trettio år. Denna idealiska plats saknar motstycke i Handen. Gården är ett värdefullt inslag i stadsmiljön, en grön liten oas, ett Handens egna lilla Skansen med sina gamla byggnader, getter och höns museum och smedja. Här finns även det s.g.s. sista bostadshuset från 1920-talet i det egentliga Handen, en av Handens äldsta byggnader. Handenområdet har genomgått en oerhörd expansion och

Skapad: 2021-06-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1091 1074