Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Nya bänkar STC Strandvägen

Skriv på ifall du håller med om att det behövs införskaffas nya bänkar till STC Strandvägen i Stenungsund!

29 Skapad: 2022-02-21 Statistik

Vi kräver fortsatt distansundervisning på Universitetet

När restriktioner nu släppts kring Corona/Covid-19, vill nu våra lärare att vi återgår till undervisning som ska genomföras på plats på Karolinska Institutet. Vi vill slå ett slag för fortsatt undervisning på distans där det är möjligt och där vi studenter kan fortsätta att ta del av föreläsningar; oavsett om man har en snuva eller bor långt bort och har en lång resväg så ska man inte behöva missa material och information kring en kurs där undervisning lika gärna kan genomföras via Zoom eller me

66 Skapad: 2022-02-21 Statistik

Nej till 1400% höjning med en avgift på 30 000 kr till läkemedelsverket!

Avgiften för ett tandtekniskt laboratorium att vara registrerad hos läkemedelsverket har chockhöjts med ca 1400 %. Vi ska bidra med fler anställningar hos läkemedelsverket så de kan komma på revision. Jag och många andra tandtekniker tycker att staten borde bidra istället. Då de flesta labben är smålabb hotas en del att läggas ned på grund av hög avgift. Det är inga andra yrkesgrupper som får betala så höga avgifter  än de som gör medicintekniska produkter. Nej till 30 000 kr!  Lite kort om yrke

333 Skapad: 2022-02-20 Statistik

Ja till en gruva i Kallak

Vi som är för en gruva i Kallak och förstår att vi alla måste bidraga till att " Ta hem" brytningen av olika metaller till våra egna länder och på så vis säkerställa mineralbrytningen sker på ett miljövänligt vis och med goda arbetsförhållanden för gruvarbetarna.

38 Skapad: 2022-02-20 Statistik

Rädda lillbäckens förskola på Alnö!

Lillbäcken är en liten förskola på Alnö.  En förskola med två avdelningar som Sundsvalls kommun pratar om att lägga ner för att "det är för lite barn på Alnö för att täcka upp platserna" och "barnen får plats på andra större förskolor." Beslutet ska fattas den 30/3-22. Detta trotts att det fortfarande pågår inskolningar på förskolan! Detta innebär alltså, att de barn som nyss haft en inskolning, som kommit in i personal och kompisgruppen och i lokalen måste tvingas flytta där ifrån! Detta känns

60 Skapad: 2022-02-20 Statistik

Bevara seniorboendet i radhusen vid Enebytorg

Värna villastaden även för de äldre. Behåll seniorradhusen i Enebyberg Värna den enskildes valfrihet. Erbjud seniorboende i såväl småhus som flerfamiljshus Värna rotation på bostadsmarknaden. Äldre som föredrar småhusboende, men inte orkar med den stora villan, ska erbjudas alternativ Diskriminera inte äldre relativt socialfall Värdesätt friska äldre personers stora tillskott till den kommunala ekonomin Respektera danderydsbornas värderingar. Fatta inte beslut över våra huvuden. Hus skall byggas

55 Skapad: 2022-02-19 Statistik

Stoppa rovfisket i Östersjön/Bottenhavet!

Mycket ofta kommer fiskebåtar (trålare) in till Norrsundets hamn och lossar strömming, tonvis, för transport med lastbil till Danmark. Där görs den till foder till Norska laxodlingar. Det drabbar det kustnära fisket mycket hårt, exempelvis Bergmans i Norrsundet som ser sina fångster rejält decimerade. Detta vansinne måste stoppas!

29 Skapad: 2022-02-19 Statistik

Låt katthem få statliga medel

Katthem är ideella, de överlever enbart genom donationer. Det finns minst 100 000 hemlösa katter i Sverige, de överges, är okastrerade och liknande. Katten är ett tamdjur som inte klarar sig utan människan.

713 Skapad: 2022-02-18 Statistik

Ja till Yrkeshögskola för frisörer!

Frisörbranchen blöder! Det är ett stort underskott på behöriga frisörer och allt fler väljer att avbryta sin karriär efter eller under gymnasiet.  För att lösa problemet så kom idén om ett fjärde år på yrkeshögskola upp. Ett år som stärker eleven till att bli helt färdig med sin praktik och garanterar ett gesällbrev. Studiemedelsberrättigad.   Detta skulle inte bara rädda branchen på sikt.  Det skulle garantera överlevnad för frisörskolor.    Men vår regering särer nej. Nu stänger tyvärr skolor

368 Skapad: 2022-02-18 Statistik

NPF säkra hela skolgången

 Många gånger går budget före behovet att tillgodose NPF-elevers skolform och de får därmed ingen skolgång utifrån sina förutsättningar.Den fallerar devis eller helt och får/kan få ödesdigra konsekvenser för den enskilde.Det finns redan hundratals, tusentals vittnesmål om vad som hänt och händer med dessa barn och unga och deras kämpande föräldrar.En verklighet vi en gång för alla måste ta till oss och lyssna på, lära utav. Göra om och göra rätt. I dagsläget pågår ingen utredning på nationell n

7190 Skapad: 2022-02-17 Statistik