Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

SVT Teckenspråk - vart är ni på väg och var är teckenspråk?

SVT Teckenspråk - vart är ni på väg och vart är teckenspråk?  SVT Teckenspråk, era senaste produktioner - “Mitt nya liv”, “Jag & Min hund”, “Idrotten är mitt liv”, “Sexy Hands” har verkligen spårat ur.   På sociala medier ser vi att dövsamhället har varit mer och mindre besviken på era produktioner i flera år nu. Ni har säkert tagit emot en del kritik och åsikter om era program. På era sociala kanaler, i  mejlkorgen och i verkliga livet. Ni anser kanske att ni har fått några kritik, men inte

420 Skapad: 2021-11-26 Statistik

Friskvårdsanläggning

𝖵𝗂𝗅𝗅 𝖽𝗎 𝗏𝖺𝗋𝖺 𝗆𝖾𝖽 𝗈𝖼𝗁 𝖿ö𝗋𝖻ä𝗍𝗍𝗋𝖺 𝖵𝖺𝗑𝗁𝗈𝗅𝗆? 𝖥ö𝗋 𝖺𝗍𝗍 𝗄𝗈𝗆𝗉𝗅𝖾𝗍𝗍𝖾𝗋𝖺 𝗈𝖼𝗁 𝗎𝗍ö𝗄𝖺 𝗎𝗍𝖻𝗎𝖽𝖾𝗍 𝖿ö𝗋 𝖿𝗋𝗂𝗌𝗄𝗏å𝗋𝖽 𝗈𝖼𝗁 𝗍𝗋ä𝗇𝗂𝗇𝗀 𝗂 𝖵𝖺𝗑𝗁𝗈𝗅𝗆𝗌 𝗄𝗈𝗆𝗆𝗎𝗇 v𝗂𝗅𝗅 𝗏𝗂 𝖾𝗋𝖻𝗃𝗎𝖽𝖺 𝖾𝗇 𝗆𝗈𝖽𝖾𝗋𝗇 𝖥𝗋𝗂𝗌𝗄𝗏å𝗋𝖽𝗌𝖺𝗇𝗅ä𝗀𝗀𝗇𝗂𝗇𝗀 𝗆𝖾𝖽 𝗀𝗒𝗆, 𝗀𝗋𝗎𝗉𝗉𝗍𝗋ä𝗇𝗂𝗇𝗀, 𝗄𝗈𝗇𝖿𝖾𝗋𝖾𝗇𝗌𝗋𝗎𝗆 𝗌𝖺𝗆𝗍 𝗉𝖺𝖽𝖾𝗅𝗁𝖺𝗅𝗅 𝗆𝖾𝖽 𝟦-𝟨𝗌𝗍 𝖻𝖺𝗇𝗈𝗋 𝖥ö𝗋 𝖣𝗂𝗀, 𝗇å𝗀𝗈𝗇 𝖽𝗎 𝗄ä𝗇𝗇𝖾𝗋, 𝖿ö𝗋𝖾𝗇𝗂𝗇𝗀𝖺𝗋, 𝗌𝗄𝗈𝗅𝗈𝗋, 𝗌𝖺𝗆𝗏𝖾𝗋𝗄𝖺𝗇 𝗈𝖼𝗁 𝖺𝗇𝖽𝗋𝖺 𝗌𝖺𝗆𝖺𝗋𝖻𝖾𝗍𝖾𝗇. 𝖥ö𝗋 𝖾𝗍𝗍 𝗆𝖾𝗋 𝖺𝗍𝗍𝗋𝖺𝗄𝗍𝗂𝗏𝗍 𝖵𝖺𝗑𝗁𝗈𝗅𝗆 𝖧𝗃ä𝗅𝗉 𝗈𝗌𝗌 𝖺𝗍𝗍 𝗉å𝗏𝖾𝗋𝗄𝖺 𝗌å 𝖽𝖾𝗍𝗍𝖺 𝖻𝗅𝗂𝗋 𝗏𝖾𝗋𝗄𝗅𝗂𝗀𝗁𝖾𝗍 𝖲𝗄𝗋𝗂𝗏 𝖴𝗇𝖽𝖾𝗋 📝 & 𝖣𝖾𝗅𝖺 𝗆𝖾𝖽 𝖠𝗅𝗅𝖺 𝖽𝗎 𝗄ä𝗇𝗇𝖾𝗋 🙏  

60 Skapad: 2021-11-25 Statistik

Upprop för våra barn och deras pedagoger!

Detta upprop riktar sig till Linköpings kommun.   Linköpings kommun fick under läsåret 2021 ett minskat statsbidrag (för mindre barngrupper inom förskola) motsvarande cirka 25 miljoner kronor. Inför 2022 saknas det uppskattningsvis 40 miljoner kronor.   Linköpings kommun är en ekonomiskt välmående kommun och överskottet i år förväntas uppgå till miljardbelopp. Trots detta har delar av politiken beslutat att inte kompensera för de uteblivna bidragen vilket innebär att besparingar har gjorts och

659 Skapad: 2021-11-24 Statistik

Vi i 2forty2 kräver omfattande insatser mot sexuella övergrepp av barn

Precis som man under andra världskriget lyckades få befolkningen att blunda för den svarta rök som bolmade ur koncentrationslägrens skorstenar, så blundar många idag för alla dessa övergreppsutsatta barn som går ett helvete till mötes. Övergrepp i barndomen innebär katastrofala följder för den som blir utsatt. Med 25% övergreppsutsatta barn* så har vi något som kan liknas vid förintelsen. Självmord är 12 gånger så vanligt bland utsatta än icke utsatta. Majoriteten av alla övergreppsutsatta komme

1281 Skapad: 2021-11-24 Statistik

Wizzair flight W64626 - bus transport without human conditions

We are passengers from the plane that landed in Tirana,Albania instead of Sarajevo,BIH. We traveled with faulty buses and had a bus accident, for which no one wants to take responsibility. Bad roads that are not approved for buses, between two countries and border controls ,all this for an overnight price in a hotel that they did not want to pay us, as they promised before we left the flight. The airline Wizzair and the bus company Luna.al treated us like we were animals, without water ,food and

57 Skapad: 2021-11-24 Statistik

Vi kräver nedsatt hyra av Stena Fastigheter i Fisksätra

Sedan 5 år tillbaka bor vi alla i Fisksätra på en byggarbetsplats med renovering av lägenheter som orsakar höga ljudnivåer och störande byggtrafik inom bostadsområdet. Vi lever ständigt med tröttsamma och påfrestande buller. Inomhusvärmen i lägenheterna fallerar höst och vår och de så kallade pluslägenheterna är fulla av fel och brister. Därtill upplever vi att hyresvärden saknar respekt för de boende på olika sätt, uppvisar en nonchalant attityd, ger minimal service och orsakar försumligheter s

130 Skapad: 2021-11-23 Statistik

Namninsamling för att få springa ut på trappan 2022

Hej alla elever i åk 3 på Hedbergska/GA! De senaste två åren har studentdagen sett ut på ett annorlunda sätt än tidigare på grund av rådande omständigheter med Covid-19. Nu ser läget betydligt ljusare ut och möjligheten att återuppta den gamla traditionen att få springa ut på Hedbergskas trappa har återuppstått. Därmed vill vi att så många som möjligt som vill springa ut på trappan på studentdagen 2022 skriver under denna namninsamling!  VIKTIGT!! I kommentaren krävs det att man skriver vilken k

99 Skapad: 2021-11-23 Statistik

En promenad i parken ska inte kosta pengar – förbjud privatiseringen av Malmös offentliga utrymmen!

"Delar av Slottsparken i Malmö är sedan första november inhägnad och avstängd. Ett företag, som hoppas dra in tio miljoner kronor i biljettintäkter för en ljusshow under vintermånaderna, har fått låna marken gratis av kommunen. [...] Runt 200 kronor kostar inträdet, även för barn över 13 år. Familjer med två barn under 13 år får betala 500 kronor."Så står det att läsa i Sydsvenskan (18/11 2021)Det är inte första gången Malmös annars öppna utrymmen stängs till förmån för privata företag som får k

282 Skapad: 2021-11-23 Statistik

Namninsamling för gymnasie- och grundskoleavslutning var för sig

2orna på samskolan har blivit orättvist behandlade och vill se att hela gymnasiet har en gemensam avslutning den 22 december. Skriv under om du håller med!

92 Skapad: 2021-11-22 Statistik

Tre barn hotas av utvisning och skiljas från sin pappa!

En ung pakistansk kvinna, låt oss kalla henne Sara, kom 2011 till Sverige, med anknytning till sin pakistanske man Alex som hade arbetstillstånd här. De hade 3 små barn. Alex försvann 2012 oväntat till Pakistan där han utan Saras vetskap hade gift sig med en annan kvinna, något som är tillåtet där. 2015 återvände han till Sverige, genom sin anknytning till Sara, som då hade arbetstillstånd. Han skaffade snabbt ett nytt arbete, begärde skilsmässa, tog hit sin nya fru och deras barn. Alex och hans

72 Skapad: 2021-11-22 Statistik