Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Stoppa fjärrvärmeledningen nära Allmänninge By

Gävle Energi tillsammans med Sandviken Energi vill sammankoppla fjärrvärmenäten för miljöns skull. Detta innebär, som förslaget är nu, att grävning kommer att ske 60 meter upp i skogen från sista husen i byn. Dessa skogar används av många som promenad- och ridskogar samt mycket annat. Det kommer även att bli byggtrafik och grävning under lång tid som stör lugnet i byn. Med denna namninsamling vill vi få projektledarna att tänka om och dra ledningen på annan plats, där påverkan för byn blir så lå

28 Skapad: 2021-07-05 Statistik

#RensaTrottoaren - inför åtgärder mot felparkerade elsparkcyklar

Syntolkning: En förbudsskylt mot elsparkscyklar med texten "Rensa Trottoaren, håll den framkomlig!" Kreatör: Petra Hall @PetraMHall  Rensa Trottoaren är ett medborgarengagemang där privatpersoner har tagit sig an att rensa trottoarerna från felparkerade elsparkcyklar genom att t.ex. placera elsparkcyklarna på bilparkeringar eller i cykelställ. Detta engagemang grundar sig i att synskadade twitterprofilen @Standupmackan, Mackan Andersson, trillade över en felparkerad elsparkcykel på gatan i Malmö

981 Skapad: 2021-07-05 Statistik

Vi vill att en kopia av Femöresbron kommer på plats utan ytterligare dröjsmål.

Om underhållet av Femöresbron skötts, hade den funnits kvarEfter kammarrättens upgift, att en ny bro inte behöver vara handikappsanpassad med hänsyn till närheten till Riksbron, kräver vi att en kopia av Femöresbron utan ytterligare dröjsmål kommer på plats.

203 Skapad: 2021-07-02 Statistik

Rädda kvarteret Ubbo från exploatering

Rivning av känslig kulturmiljö och byggnation av tondövt designade nya hus planeras i kvarteret Ubbo i Uppsala, mellan Carolina Rediviva och Helga Trefaldighet. Vi som skriver under här nedan vill bevara befintlig miljö, dels då det redan är ont om grönområden i Uppsala, dels för att de nya byggnaderna inte passar in på den platsen och skulle förstöra en av Uppsalas viktigaste historiska platser och besöksmål.  

270 Skapad: 2021-07-02 Statistik

Hundrastgård Riksby

I skrivandets stund finns det 77 lekparker i Bromma, men inte en enda hundrastgård i Riksby. Detta förvånar mig då Bromma är ett väldigt hundtätt område och har stora naturtillgångar av både skog och gräsplättar. Ta Lillsjön och området vid Spångavägen/Kyrksjön som ett exempel. Vi hundägare vill känna oss lika prioriterade som familjerna! Nu måste det ske en förändring! Vi vill ha en plats där våra hundar får springa fritt, leka, upptäcka och socialisera sig. Precis som en förälder med sitt barn

31 Skapad: 2021-07-02 Statistik

Rädda Lekparken vid Nockebybanans dvs Tolvans spårvagnshållplats i Olovslund i Bromma

Riksbyggen har begärt och fått markanvisning för att bygga 19 bostadsrätter för välbeställda seniorer 55 + på barnens lekplats, som är trygg tack vare att den är öppen  för insyn och lätttillgänglig tack vare närheten till Tolvans hållplats. Lekplatsen  är därför en omtyckt mötesplats i vår del av Bromma. Riksbyggen begärde först att få bygga på den lilla parkeringen strax intill, men fick nej med motiverigen att det behövs parkeringsplatser. Men i stadens egna riktlinjer står det att lekplats s

8 Skapad: 2021-07-01 Statistik

Vi kräver krafttag emot våld & brottsligheten

2021-06-30 blev en polis skjuten till döds i Göteborg.  Detta blev startskotten för att kräva från våra politiker att göra något åt saken. Det spelar ingen roll vilket parti eller vilken gud du dyrkar. Nog är nog och att attackera en polis på öppen gata är inte bara en attack emot invidiv utan den svenska rättsstaten.  Vi kräver krafttag emot våldet. Ord spelar ingen roll för den drabbade. Ord ger inte tillbaka personen till dom nära och kära. Ord kan inte förändra historian. Ord förändr

40 Skapad: 2021-07-01 Statistik

Övervaka våra lekplatser

Mot bakgrund av ständig skadegörelse av de miljöer som är skapade för Malmös yngsta medborgare, t ex lekplatser och plaskdammar anser vi att något måste göras. Vi har nu bevittnat flera bränder, glaskrossning och annan vandalisering av miljöer som är tänkt att vara tryggade för våra barn. Vi som föräldrar och invånare i Malmö stad är innerligt trötta på denna utveckling och föreslår nu att våra lekplatser blir kameraövervakade. Det är en utveckling som ingen egentligen önskar skulle behövas, men

29 Skapad: 2021-07-01 Statistik

Stoppa myndigheters maktmissbruk, du väljer om du vill visa ditt namn eller ej.

Motion gällande att det måste finnas en instans  som kan ingripa  handgripligen mot en myndighet som bryter mot lagen. Efter att få ha upplevt socialtjänstens inkompetens, maktmissbruk samt lagbrott emot barn och deras vårdnadshavare i Sverige så anser vi att det måste finnas en instans som kan utreda och ingripa gentemot socialtjänsten eller annan myndighet som gör fel. Hos socialtjänsten och annan myndighet arbetar människor. Människor kan göra fel oavsiktligt eller med avsikt. De människor so

44 Skapad: 2021-06-30 Statistik

Tänk på Sveriges bästa! Inget SD eller andra främlingsfientliga, höger populistiska, nationalistiska partier i Sveriges regering och riksdag!

Nu har vi en ytterst osäker politisk situation i Sverige och det gör mig orolig, inte så mycket för min del utan för mina barn och barnbarns skull och mina vänner som kommit till Sverige av olika anledningar. Överallt i Europa blåser högervindar och extremhögern agerar likt rovdjur för att få vara med och styra. Vi har fått många bevis på hur extremhögern har ”förstört” land efter land. Förstört i den meningen att det har blivit ett hårdare klimat mot flyktingar, mot pensionärer, mot fattiga, mo

178 Skapad: 2021-06-30 Statistik