Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Stoppa nedläggningen av psykiatrimottagningen i Öckerö kommun

En namninsamling för att göra det jag kan och förhoppningsvis tillsammans med er andra invånare i kommunen -direkt drabbade och indirekt drabbade av en nedläggning. MEN även ni invånare som kan och vill göra er röst hörda för att hjälpa är minst lika viktiga. Anonyma underskrifter väger inte så tungt så en underskrift med ditt namn synligt väger tyngre. Genom att du skriver under godkänner du att ditt namn finns med och syns när dem läggs fram till politiker och beslutsfattare mm. Har du en pers

Skapad: 2020-11-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 397 396

Säkrare skolväg för barnen på Kullstaskolan, Hammarstrand

Namninsamling till förmån för gång och cykelväg längs Idrottsvägen i Hammarstrand. Namninsamlingen bifogas ett medborgarförslag som lämnas till nästa kommunfullmäktige. (I början av 2021.) Bakgrund   Idag är Idrottsvägen i Hammarstrand en sträcka där många barn och även äldre går. Idrottsvägen saknar i dag gång- och cykelväg. Barn och ungdomar i Hammarstrands samhälle är hänvisade till att gå och cykla på vägen när de ska till skolan och till fritidsaktiviteter i anslutning till skolan och fotbo

Skapad: 2020-11-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 109 108

Stoppa permanent ihopslagning av Pumpan och Paprikan

Solna kommun har beslutat att Pumpans och Paprikans förskola ska slås ihop på Paprikans gård. Mitt inne på Paprikans förskola byggs nu permanent byggnad på 900 kvadratmeter. Enligt tidigare information skulle det vara tillfälliga moduler. Nu permanenta! Utifrån ritningar framgår det att samtliga 240 barn kommer att ha uteplats i direkt anknytning till varandra PERMANENT. Vi föräldrar på Pumpans och Paprikans förskola vill stoppa ihopslagning och vill att Pumpans förskola ska renoveras så att bar

Skapad: 2020-11-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 97 96

Behåll Öppna förskolan/ Babycaféet i Färgelanda.

Nedläggning av Färgelandas Öppna förskola samt Baby café är beslutat. Vi vill att politiker tänker över sitt beslut och ser över de alternativ som finns. Öppna förskolan är en viktig mötesplats för många föräldrar och barn. Alla föräldrar, både förstagångs- och flerbarnsföräldrar behöver en trygg samlingsplats där de kan träffa pedagoger, utbyta erfarenheter med andra föräldrar,  skaffa nya bekantskaper och ingå i en social verksamhet.  Livet som nybliven småbarnsförälder kan vara tungt och ensa

Skapad: 2020-11-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 193 193

Stoppa höghusen i särskilt värdefull kulturmiljö vid Huddinge centrum

Huddinge kommun vill ändra detaljplanen för ett område och bygga hus på 14-16 våningar längs Sjödalbacken nära Huddinge centrum. 2019 kom kommunen ut med Huddinge kulturmiljöprogram, del 3, för särskilt värdefull kulturmiljö. Där listar kommunen detta område som särskilt värdefull kulturmiljö, som ska värnas. I deras råd och riktlinjer där står att "Vid planering av ev ny bebyggelse behöver stor hänsyn tas till placering och utformning". 2013 gjorde Stockholms läns museum en översyn av kulturmil

Skapad: 2020-11-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 8 8

Stoppa avvecklingen av barnomsorg Nattugglan

Haninge kommun har fattat beslut om att avveckla barnomsorgen i kommunal regi Nattugglan som används av mest vårdanställda. Beslutet fattades utan att i något skede meddela vårdnadshavare. Trots detta tillåts flera småbarn skolas in och skaffa sig en falsk trygghet för att sedan dra mattan under fötterna på både barn, vårdnadshavare och personal.  Vårdnadshavare vände sig med överklagan till Förvaltningsrätten och fick avslag då vi inkommit med överklagan för sent.  Stoppa kommunens beslut! Låt

Skapad: 2020-11-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 159 159

Stoppa nedläggningen av Gemensamma Krafter, öppen förskola i Borlänge

Stäng inte vår Öppen förskola/mötesplats Gemensamma Krafter i Borlänge kommun Vi har fått kännedom om att man nu beslutat att avveckla och stänga ner Gemensamma Krafter, som är en Familjecentralsliknande verksamhet i kommunen. Gemensamma Krafter är en kommunal verksamhet som driver en Öppen förskola/ mötesplats och som har ett väl etablerat nätverk av professioner knutet till sig för att möta upp behov. Verksamheten riktar sig till alla Borlängebor och är en lättillgänglig mötesplats med låga tr

Skapad: 2020-11-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 591 590

Nej tack till hyreshöjning 2021!

Till vår hyresvärd! I pandemins spår är det många som förlorat sina jobb eller blivit permitterade. Pensionärerna ska acceptera att ev höjningar senareläggs eller uteblir. Människor förlorar sina nära och kära och många blir långtidssjukskrivna.  "Vi måste alla hjälpas åt under denna svåra tid" heter det. Under dessa förhållanden kan vi inte se att det finns utrymme för några hyreshöjningar för 2021 utan förväntar oss ett nollresultat av kommande förhandlingar. Tack på förhand för visad förståel

Skapad: 2020-11-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 75 75

Vi ska fan inte ha fest med Tdi

Swag😎.                                 

Skapad: 2020-11-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 8 8

Nytt stödpaket i Coronakrisen för småföretag!!

Den första vågen av Covid-19 sköljde över oss som en tsunami under våren 2020. Sedan kom sommaren, och en del av oss kunde äntligen stappla ut i solljuset, om än på väldigt vingliga ben. Det är nu några månader senare, och det går inte att förneka att de företag som med nöd och näppe klarade sig i våras, nu kämpar för sin överlevnad.  Regeringens stödpaket i våras var till stor hjälp för många, så även för undertecknad. Men det räcker inte!  Finansminister Magdalena Andersson har i intervjuer sa

Skapad: 2020-11-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 34 34Facebook