Bevara Lundåkrabukten för kitesurfing

Kitesurfing är en av världens snabbast växande sporter. Det estimeras att 60.000 personer börjar med kitesurfing varje år och att 1,5 miljoner personer kitesurfar runt om i världen. Under 2013 gick över 2.000 personer en nybörjarkitesurfingkurs i Sverige. Många utav de som börjar är ungdomar som ser sporten som ett bra och prisvärt alternativ att hålla igång kroppen, men det finns massor av utövare även i åldrar över 50.

Kitesurfing är dessutom en av de mest miljövänliga sporter då ingen bränsle används vid utövandet. Allt som krävs är naturens element; vind och vatten.

Länsstyrelsen Skåne har nu lagt ett förslag som innebär drastiska begränsningar för denna populära sport i Lundåkra. Förslaget, som innebär att upprätta ett naturreservat, begränsar hur vi får nyttja Lundåkrabukten, ett av de mest aktiva områdena, för just kitesurfing.

Området som blir drabbat, om förslaget går genom, ser ut så här:

Lundåkra-bukten, kitespotar

Som synes ligger launch-ytorna precis utanför området, dock mycket av åkytan innanför området. Röstas förslaget genom innebär det mindre yta att åka på och således trängre. Trängre ytor med ökande utövare innebär ökad risk för olyckor. Mest drabbat är södra delen av JP som används i princip dagligen vid vind tack vare sin långgrunda kust.

Så här skriver Länsstyrelsen som anledning till detta förslag:
"Koppeltvång liksom reglering av kite- och vindsurfning väntas främst minska störningar på fågellivet. Kite- och vindsurfning blir dock fortsatt tillåtet längs en kortare sträcka på grundare område – ett område som redan används för sporterna – samt längre ut på djupare vatten. Området där är dock förhållandevis grunt ändå. Det södra området där kite- och vindsurfning förbjuds når ut till ett djup som i princip sammanfaller med 3 m djupkurva." Text tagen från Bilaga C.

 

GÖR DIN RÖST HÖRD!

Vi har tom 13 juni 2014 på oss att göra oss hörda och bevara vårt uppskattade område. Skriv under genom att fylla i formuläret nedan under den streckade linjen. Ju fler vi blir, just större kraft får vi!

 

Läs mer här:
Förslaget i sin helhet

 

Svenska Kiteförbundet (SvKF) och Skånes Kitesurfklubb står bakom denna namninsamling.

Svenska Kiteförbundet är ett klassförbund inom Svenska Seglarförbundet (SSF), vars ambition är att vara ett förbund av kitesurfare för kitesurfare.

Skånes Kitesurfklubbs syfte är att som kommersiellt oberoende part främja kitesurfing och liknande vattenaktivitet i Skåne län.


Svenska Kiteförbundet & Skånes Kitesurfklubb    Kontakta namninsamlingens skapare