Bevara Lundåkrabukten för kitesurfing

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Bevara Lundåkrabukten för kitesurfing.

Denna post har tagits bort av ansvarig för petitionen (Visa detaljer)

2014-04-22 21:10



Gäst

#2

2014-04-22 22:33

Trängre spots ger en större olycksrisk.

Gäst

#3

2014-04-22 22:47

Många kitare har utvecklat sin åkning från nybörjare till hög internationell standard på JP; en bättre plattvattenspot är svår att hitta. Jag är en av de som lärde mig grunderna där 2002. Min son kommer att få göra detsamma denna sommar. Kan inte förstå hur man tänker när man vill begränsa en så naturvänlig sport som kitesurfing. Fågellivet störs marginellt eller inte alls till en början och efter ett tag kan ingen påverkan påvisas, finns gott om undersökningar som klargjort detta under åren.
John Larson

#4 Re:

2014-04-22 22:55

#3: -  

Länka gärna alla sådana seriösa studier du hittar, så alla engagerade kan sätta sig in i den faktiska sakfrågan; om kite stör miljön eller ej.

 


Gäst

#5

2014-04-23 01:14

Förbjud inte vår sport, en sport där en stor del av tjusningen ligger i naturupplevelser. Jag har surfat sen sporten kom till Sverige och upplever inte att vi stör fåglar eller annat djurliv, tvärtom har jag faktiskt haft nyfikenhet "säl-skap" ute på vattnet...

Gäst

#6

2014-04-23 09:42

Blir så irriterad när idrottare ska köras bort och sporter förbjudas. Oftast är det så att hundratals ungdomar förlorar sin möjlighet att utöva sitt idrottsintresse p.g.a EN gnällkärring som råkar höras lite mer.
Är det rättvisa? är det demokratiska beslut?
vill ni hellre ha glada frisk ungdomar än huliganer och rastlösa vandaler så låt fol ha sina sporter ifred.

Gäst

#7

2014-04-23 10:27

Hittills har jag inte sett några vettiga argument till att förbjuda segling. Kan tänka mig att man vill freda badare, men de är väl bara där i mängder under några veckor på sommaren, och då blåser det ju ändå inte, så vari problemet ligger förstår jag inte.
Mathias Bergmark

#8 Information ang anledning till Länsstyrelsens förslag.

2014-04-23 12:12

För er information : Anledning till Skåne Länsstyrelses Förslag - Läs mer via länken men detta står i Skåne Länsstyrelsens dokument för konsekvensutredning Bilaga C "Koppeltvång liksom reglering av kite- och vindsurfning väntas främst minska störningar på fågellivet. Kite- och vindsurfning blir dock fortsatt tillåtet längs en kortare sträcka på grundare område – ett område som redan används för sporterna – samt längre ut på djupare vatten. Området där är dock förhållandevis grunt ändå. Det södra området där kite- och vindsurfning förbjuds når ut till ett djup som i princip sammanfaller med 3 m djupkurva." http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/Lundakrabukten/Konsekvensutredning_bilaga_C.pdf
Michael Ericsson
Ansvarig för denna petition

#9 Uppdaterad information

2014-04-23 13:07

Tack alla som gett input till texten. Har nu uppdaterat något lite samt tagit in Mathias text ovan och länkat till förslaget.
Vi uppskattar det stöd ni visar oss!

Gäst

#10

2014-04-23 14:34

Kitesurfare från Varberg som vill ha kvar ett av dem bättre twintip spotsen i Sverige.

Gäst

#11

2014-04-23 17:49

En liten grupp av människor med eget särintrisse som sitter på befattningar inom länstyrelserna i Sverige fattar beslut som enbart går i fågelskådarnas favörer. Roxen är en annan plats där det är uppenbart att tjänstmän agerat i egen sak. Till våra invalda, öppna ögonen för fler än fågelskådarna. Lundåkra räcker till för alla.
Pellesurf

#12

2014-04-23 19:31

Har inte varit i Lundåkra men vet att det är en omtyckt spot med många besökare. Tycker att det är viktigt att så många som som möjligt skriver under för att hävda vårt intresse då jag misstänker att länstyrelserna kommer att skärpa reglerna i fler naturreservat och fler spotar kan få kiteförbud. Frågan är inte helt enkel, då djurlivet kan påverkas denna årstid, men då inte bara av kitare. Ett totalt besöksförbud för alla under häckningstid, där det verkligen behövs och därefter fritt fram för kite, det hade varit förståligt och rimligt tycker jag.
Mårten

#13

2014-04-23 21:19

Dags att bevisa att det kiten stör fåglarna så mycket att de tar skada till en sådan grad att man måste förbjuda kite och vindsurfing.
Bevis bevis!

Gäst

#14

2014-04-24 08:39

Överväg att undersöka saker närmare huruvida fåglarna påverkas av kitar. Studera gärna andra stränder i världen där många kitar vistas.

Gäst

#15

2014-04-24 08:54

En riktigt bra kitespot håller på att gå förlorad! Skriv på nanmlistan!

Gäst

#16

2014-04-24 12:41

Lärde mig mina första tricks där. Nu har jag levt på att kita de senaste fem åren

Gäst

#17

2014-04-24 15:35

På vilket sätt förhindrar det att folk surfar där om beslutet går igenom? Med andra ord vad blir konsekvenserna om man skiter i förbudet?

Gäst

#18 Re:

2014-04-24 17:51

#17: -

Dagsböter, lägsta belopp 50 kr/30 dgr. Dyrt surf :(


Gäst

#19 Mathias Bergmark

2014-04-25 11:42

Kompletterar tidigare kommentar ang. konsekvens av att göra överträdelser mot föreslagna förbudet. Straffet för en överträdelse inom naturreservat leder till dagsböter (beror på din inkomst) och högst fängelse i två år.

Gäst

#20

2014-04-25 12:45

Skriv på så att vi får stanna kvar på några av sveriges bästa kitespots!

Gäst

#21

2014-04-25 17:28

det känns onödigt att införa förbjud på ett spot där kite förhållandena är så pass bra som Lundåkra. Det känns mer rättvist att införa förbud på ett spot som har ett unikt djurliv men med dåliga kite förhållanden.
Tony

#22

2014-04-29 13:55

Vatten scootrar och andra motordrivna vattenfarkoster kan jag förstå för dom rör upp rejält i botten om det är grunt vatten, men kite och vindsurf gör inte det prg av att dom drivs ju inte med vattenjet och propeller. Så varför inte låta våran kitespot vara.

Gäst

#23

2014-04-30 12:58

Jag trodde man kommit fram till att lite surfing inte påverkar fåglarnas rörelse mönster. Man kanske skall fokusera på biltrafiken, strandnära byggnader och industriområden typ hamnar.

Gäst

#24

2014-04-30 18:21

För jävligt
Tomaso

#25 Lundåkra spot

2014-05-05 18:23

Är det för sent att protestera? När klubbas detta annars?