Mest populära namninsamlingar

  • Land: Åland
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Namninsamling för en oberoende tillsyningsmyndighet över utbildningsväsendet på Åland

Ett demokratiskt rättssamhälle kännetecknas av ett oberoende rättssystem som tryggar medborgarnas rättsliga ställning och att få sin sak prövad i en fri oberoende domstol. Elevernas rättssäkerhet på Åland när det gäller förskola, grundskola och gymnasium är allting annat än just det. Vi behöver en oberoende tillsyningsmyndighet på Ålands som har till uppgift att granska att vårt utbildningssystem efterkommer de lagar som lagtinget har stiftat kring vår utbildning och de förordningar som landskap

73 Skapad: 2021-09-27 Statistik

FyrverkeriBegränsningar

Förbjud den fria användningen av fyrverkerier och pyroteknik för privatpersoner.Stoppa den idag tillåtna försäljningen av fyrverkerier och pyroteknik till privatpersoner. Fyrverkerier ska skötas av stat, kommuner, föreningar eller klubbar. Dessa kan anordna fyrverkerier, med fastställda start och stopptider på särskilt utvalda platser. Alla får då möjligheten att uppleva fyrverkerierna, samtidigt skulle riskerna att någon kommer till skada,bli traumatiserad, upplever ångest eller andra obehag, b

66181 Skapad: 2013-02-18 Statistik

Stoppa Polens totala abortförbud!

Enligt ett nytt förslag i Polen ska abort förbjudas helt - till och med när kvinnan blivit våldtagen, riskerar att dö av graviditeten eller när barnet är allvarligt sjukt och inte kommer att överleva. Kvinnor som fått missfall riskerar att utredas i domstol för att ta reda på om det var ett försök till abort. Det är ett grannland, det händer precis bredvid oss. Men detta förslag får inte gå igenom. Motståndet i Polen är enormt, och det sprider sig över Europa. Denna namninsamling kommer att lämn

17853 Skapad: 2016-04-03 Statistik

Svenskspråkig fotbollskommentering på Ruutu!

Nelonen Media och Ruutu ansvarar för att sända såväl damernas som herrarnas fotbollsliga (och herrar division 1). Finland är ett tvåspråkigt land men trots detta så sänds matcherna endast med finskt referat, det här vill vi ändra på. Skriv under och visa ditt stöd för det svenska språket.  

77 Skapad: 2021-11-03 Statistik

Kalmarnas

Vi vill med denna petition göra er i Jomala kommunstyrelse varse om att vi, boende i och på annat sätt berörda av Kalmarnäs, vill lyfta vikten av att realisera en cykel- och gångbana längs Kalmarnäsvägen. På vägen samsas skolbarn, gångtrafikanter, cyklister och motionärer med bilar och skolbussar, i en nämnvärt oskyddad trafikmiljö. Vägen är så smal den upplevs som rent farlig, inte minst för barn, och inte minst under vintertid då snödrivorna även omöjliggör att man kan gå längs dikesgrenen. Vä

56 Skapad: 2017-10-05 Statistik

AKUT NAMNINSAMLING: Ettårige Mio ska utvisas inom ett par veckor.

Namninsamlingen för Mio's liv och framtid började i september 2020 då handläggningen av hans uppehållstillstånd började. Den 21 januari 2021 kom det slutgiltiga beslutet, Mio ska utvisas.   VI BEHÖVER OMGÅENDE GÖRA DET VI KAN FÖR ATT RÄDDA ETTÅRIGE MIO FRÅN UTVISNING TILL BELARUS — DÄR HAN RISKERAR ATT HAMNA PÅ BARNHEM  Lille Mio omhändertogs av socialtjänsten på BB, enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Redan under graviditeten stod det klart att hans biologiska mamma, s

40384 Skapad: 2020-09-18 Statistik

Bevara Asterholma Färjetrafiken! Preserve the Asterholma Ferry! Säilyttäkää Asterholman lauttaliikenne!

Till Ålands Landskapsregering:Nedläggning av färjetrafiken till Asterholma är djupt tragiskt, orättvist diskriminerande och kapitalförstörande!Vi yrkar på att Asterholma skall tilldelas samma existensmöjligheter som övriga skärgårdsbyar. Utveckla istället för att avveckla! To the Government of the Åland islands:Closure of the ferry to Asterholma is deeply tragic, unfairly discriminatory and capital destructive!We insist that Asterholma should have the same opportunities for existence as other ar

158 Skapad: 2018-12-20 Statistik

Fler uppsamlingsplatser för skolbarnen i Möckelö strand.

Dagligen väntar 25-30 barn på skolbussen på den enda uppsamlingsplatsen som finns i Möckelö stand, på cykelbanan.  25-30 barn på en cykelbana, med inte allt för mycket utrymme runt om för att röra sig i väntan på bussen, känns alldelses för otryggt för barnen. Vistelse på vägen händer lätt då det är väldigt trångt på platsen där alla skall stå. Vilket kan leda till ovälkomna olyckor såväl med bilar som med cyklister som inte får plats att cykla på cykelbanan där framkomligheten är obefintligt. 

44 Skapad: 2020-11-11 Statistik

Behov av skolskjutslinje till Möckelö Strand

Boende på Möckelö Strand önskar att Jomala kommun gör upp en skolskjutslinje till området.   I dagsläget ligger närmaste uppsamlingsplats för skolskjuts vid Möckelövägens avfart ner mot hammarlandsvägen. Platsen där busskuren är belägen är inte lämplig som uppsamlingsplats för så pass många barn som använder den idag. Det finns varken gångbana eller belysning längs med vägen och det passerar mycket tung trafik. Det är 11 barn som stiger på där idag och busskuren är för liten för att alla ska få

50 Skapad: 2017-12-06 Statistik

Avkriminalisera Cannabis Åland

En avkriminalsering av cannabis skulle innebära att det blir lagligt att bruka samt inneha en viss mängd, men att det fortfarande är förbjudet att sälja och importera. En avkriminalisering anses vara första steget mot en legalisering. Bidra med ditt namn i denna namninsamling så att det en dag är möjligt att visa våra lagstiftare och alla andra hur vanligt förekommande cannabis är i dagens samhälle och hur många vi är som vill förbättra vårt samhälle med hjälp av cannabis, som inte längre är enb

71 Skapad: 2014-12-04 Statistik