Fler uppsamlingsplatser för skolbarnen i Möckelö strand.

Dagligen väntar 25-30 barn på skolbussen på den enda uppsamlingsplatsen som finns i Möckelö stand, på cykelbanan. 

25-30 barn på en cykelbana, med inte allt för mycket utrymme runt om för att röra sig i väntan på bussen, känns alldelses för otryggt för barnen. Vistelse på vägen händer lätt då det är väldigt trångt på platsen där alla skall stå. Vilket kan leda till ovälkomna olyckor såväl med bilar som med cyklister som inte får plats att cykla på cykelbanan där framkomligheten är obefintligt. 

Vid uppsamlingsplatsen finns även en busskur där knappt hälften av barnen får plats vid dåligt väder. 

Vår önskan från föräldrar till skolbarn/blivande skolbarn, samt övriga som tycker att det stora antalet barn på den lilla ytan/en cykelbana är fel är härmed: en undersökning från komunens sida för att få en till uppsamlingsplats för skolbarn som åker buss till skolan. Att det skall finnas två uppsamlingsplatser i Möckleö strand. Idag åker som sagt 25-30 barn dagligen med skolbussen och de kommadne åren kommer den siffran öka. Det kommer börja fler barn i skolan än antalet som slutar.  

Förslag till uppsamlingsplats är nere på vändplanen vid badstranden alternativ den stora vändplanen längst med Småholmavägen. 

En till uppsamligsplats längst Småholmavägen skulle också bidra till tryggare väg till bussen för de barn som kommer från Erika-, Amanda- samt Småholmavägen som i dagsläget saknar skyddsväg.