Nej till skolplikt från tre års ålder!

Kontakta namninsamlingens skapare

Regeringskansliet svarar på hur ett obligatorium ska utformas

2020-01-14 14:42:20

Regeringen fick en skriftlig fråga hur ett obligatorium ska utformas.

Svaret blev följande:

"Uppdraget ska redovisas senast den 30 oktober 2020. Det är först därefter som regeringen har ett förslag till svar på nedanstående fråga.

Efter att utredaren har slutfört sitt uppdrag och lämnat ett betänkande kommer betänkandet med förslagen att skickas ut på remiss. När remissynpunkterna inkommit till regeringskansliet ska en lagrådsremiss beredas och en proposition beslutas av regeringen samt föreläggas riksdagen för beslut.

Det kommer m.a.o. att dröja innan vi har ett svar."

Med andra ord finns det fortfarande tid att påverka regeringen och få dem att dra tillbaka förslaget om obligatorisk förskola för nyanländas barn. 


Madeleine Lidman, FöräldraupproretDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook