Nej till skolplikt från tre års ålder!

Kontakta namninsamlingens skapare

Regeringen lägger en proposition om tvångsinskrivning av barn i förskolan

2022-06-06 10:11:31

Enligt en ny proposition som läggs fram i juli 2022, vill regeringen inskränka det kommunala självstyret genom att införa ett tvång för alla kommuner att skriva in barn till nyanlända samt barn som ”anses ha behov av förskola”, i förskolan från det år barnet fyller tre år. Även barn som går i pedagogisk omsorg ska omfattas av inskrivningen i närmaste förskola, trots att föräldrarna inte önskat det.

Läs mer på Svenska Dagbladet: https://www.svd.se/a/g621A5/fel-att-tvinga-in-alla-barn-i-forskolan-skriver-madeleine-lidmanMadeleine Lidman, Föräldraupproret

Regeringen lägger förslag om obligatorisk förskola trots protester

2020-11-23 17:38:22

Hej,

Stort tack till alla som kämpat för att slippa den obligatoriska förskolan. Tyvärr försöker regeringen trötta ut oss och lägger därför nu ett förslag om obligatorisk förskola trots alla protester. Men inledningsvis från fem års ålder istället. Sedan kommer de garanterat att sänka åldern gradvis. Det är dags att vi tar nya tag och säger NEJ till obligatorisk förskola även från fem års ålder.

Skriv på den nya namninsamlingen och gör din röst hörd och sprid gärna länken vidare:

https://www.skrivunder.com/nej_till_obligatorisk_forskola_fran_fem_ars_alder

Med vänlig hälsning,
Madeleine Lidman

Madeleine Lidman, Föräldraupproret

S lägger förslag om avgiftsfri och obligatorisk förskola från två års ålder

2020-10-12 09:49:29

Nu lägger S en motion om avgiftsfri och obligatorisk förskola från TVÅ års ålder. (När man inte trodde att det skulle kunna bli värre).

"Det kan låta drastiskt med en förskoleplikt från två års ålder, men faktum är att en stor majoritet av barnen redan har börjat förskola innan dess. De som börjar senare är i högre grad barn till föräldrar med utländsk bakgrund eller med arbetarklassbakgrund. Det handlar med andra ord om kvinnor som står långt bort från arbetsmarknaden. Som tar ut mer av föräldraledigheten, i högre grad arbetar deltid och som därmed lever ett mindre jämställt liv.

Idén om en stark välfärdsstat bygger på individens möjlighet till frigörelse från klass, kön och familjebakgrund. En frigörelse som bör börja redan i förskoleåldern."

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-oppen-obligatorisk-och-avgiftsfri-forskola_H8021993

Madeleine Lidman, Föräldraupproret

Bra Ledare i Norran om varför obligatorisk förskola är dåligt

2020-09-12 19:52:05

Det finns alltid "nyttiga idioter" som går regeringens ärenden genom att hävda att det är hittepå att regeringen tänker lägga ett förslag om att införa obligatorisk förskola. Därför är det viktigt att fler lyfter frågan. Nedanstående Ledare i Norran beskriver väldigt bra varför obligatorisk förskola är dåligt. 

Sprid och dela ledaren på sociala medier, så alla de som arbetar hårt för att få människor att tro att förslaget inte är på riktigt får sig en match.

"Det som borde diskuteras är därför knappast hur fler barn skall in på förskolan utan tvärtom, om det är rimligt att barn som inte behöver vara där verkligen ska uppta plats."

https://norran.se/artikel/nrgngvel


Madeleine Lidman, Föräldraupproret

Regeringen ger ett konkret förslag om obligatorisk förskola

2020-08-08 20:39:24

Under rubriken Ubtildning och kultur skriver regeringen:

"Rekommendation: Förskolan görs på sikt obligatorisk från 3 års ålder. Kvalitetskraven på verksamheten höjs parallellt med denna höjning av ambitionsnivån.

Förslag: En utredning tillsätts med uppdrag att föreslå åtgärder för långsiktig kompetensförsörjning och kvalitetsförstärkning inom förskolan. Utredningen bör se över behov av utbildningsplatser till förskolelärarprogrammet, utformning av detsamma och alternativa vägar för kompetensförsörjning till förskoleverksamhet.

Ekonomiska konsekvenser Tre aspekter av en obligatorisk förskola från 3 års ålder behöver belysas: den samhällsekonomiska, den offentligfinansiella och den privatekonomiska. Schwarz och Nyman visade i en tidig kalkyl att barnomsorg lönade sig samhällsekonomiskt på aggregerad nivå, när kvinnor kan gå från hemarbete till arbetsmarknad om barnomsorgen är tryggad.99 Även offentligfinansiellt gav kalkylen ett visst positivt netto, på grund av de skatteintäkter som genereras. Denna kalkyl avsåg dock de förhållanden som gällde åren kring 1990 och kan inte tillämpas på dagens förhållanden. Utfallet beror av subventionsnivå, löneläge och antal barn. Utfallet på individnivå i dessa båda avseenden beror på både inkomst och antal barn. Om den kategori föräldrar som skulle påverkas av en övergång till obligatorium hör till lägre inkomstskikt och har fler barn än genomsnittet, blir den direkta kalkylen negativ. Åtgärden kan ändå vara motiverad, om vinsterna med en förbättrad integration överstiger nettokostnaden. En plats i förskolan kostar i dagsläget ungefär 150 000 kronor per år, varav föräldrarna betalar drygt en tiondel. Denna avgift motsvarar ungefär barnbidraget för det första barnet. Närmare utformning av obligatorium och finansiering får bli föremål för särskild utredning."

https://www.regeringen.se/4a23f1/contentassets/a60a4b64403e466fb7af8ab30a2399e2/sou-2020_46_vol-2_webb.pdf


Madeleine Lidman, Föräldraupproret

Regeringen vill få bort familjedaghemmen samtidigt som de vill införa skolplikt

2020-06-21 08:37:45

Regeringen arbetar brett för att stoppa valfriheten. Förutom att de vill införa skolplikt från tre års ålder för en viss grupp barn, så tittar de nu på hur de ska få bort den pedagogiska omsorgen i form av familjedaghem. 

"Är tanken att alla barn ska gå i förskola, vare sig de mår bra av det eller inte?

Regeringens utredare vill stoppa familjedaghem – men det som borde utredas är förskolans effekt på barn. Sedan kan de utreda hur de ska lösa krisen i förskolan."
 

Madeleine Lidman, Föräldraupproret

Därför ska vi ha kvar valfriheten och familjedaghemmen

2020-06-15 06:39:08

Den här krönikan beskriver så bra varför vi ska ha valfrihet: Alla barn mår inte bra i förskolegrupper. Även om det inte framgår så arbetar Fia som dagbarnvårdare och bedriver Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem. Precis den verksamhet som regeringen nu försöker bli av med, för att slutgiltigt få in alla barn i förskolan, vare sig de mår bra av det eller inte. När en inskolning inte fungerar och barnet gråter tröstlöst, så kan det vara så enkelt att barnet behöver ett mindre sammanhang, färre barn att förhålla sig till och en trygg anknytningsperson. Då ska man som förälder självklart kunna ha valfrihet och välja något annat, som pedagogisk omsorg. "Stolt är jag inte över incidenten i busken. Men sonens inskolning var besvärande, han vrålade och gnydde inför den chanslösa personalen. Ombedd att backa var jag som osynligt tjudrad till skolgården, fysiskt oförmögen att röra mig utom synhåll. Tjugo meter bort. Inte mer. Där trippade jag i sidled på en gångväg och spanade mot ettåringarna. Ögon som rockringar. (...) Vi hade inte tänkt byta förskola, men efter fyra-fem dagar utan framsteg uppstod en lucka på ett närliggande ställe. I dörren möttes vi av Fia." Madeleine Lidman, Föräldraupproret

Målet 5 000 underskrifter nått!

2020-06-03 11:30:29

Tack vare alla er engagerade föräldrar som skrivit på och delat, så har vi nu nått 5 000 namnunderskrifter mot skolplikt från tre års ålder. Jag har nu tagit kontakt med regeringskansliet för att försöka boka in en dag, när vi kan få lämna över namninsamlingen. Förhoppningsvis så svarar de. Men jag kommer även att ringa dem. 

En orsak som regeringen gett till varför de vill införa skolplikt från tre års ålder är: "Vi har sett att barn som går i förskola blir duktigare i skolan". Det har är något som S hävdat i decennier, trots att skolresultaten ständigt sjunkit när alltfler barn gått i förskola, även sedan man justerat för invandrarbakgrund och socioekonomiska faktorer. OECD PISA är den mätning där de sjunknande skolresultaten här framgått. Som av en händelse stannade plötsligt försämringarna av i PISA och vid den senaste mätningen så såg det även ut som att skolresultaten började förbättras. Regeringen jublade och slog sig för bröstat. Och det kom ju lägligt när ett förslag om obligatorisk förskola för i första hand nyanlända, väntar runt hörnet.

Nu har det dock visat sig att dessa siffror var friserade och alltså inte stämmer. https://www.expressen.se/nyheter/qs/sveriges-pisa-framgang-bygger-pa-falska-siffror/

Regeringen verkar dock ha sin plan klar. 

Först ska familjedaghemmen bort. Idag drivs familjedaghemmen även kallad pedagogisk omsorg, mest i form av privata alternativ, då de allra flesta kommunerna fasat ut sina kommunala dagmammor.  Regeringen utreder familjedaghemmens framtid Även flerfamiljsystem och tvåfamiljsystem är en barnomsorgsform som drivs som pedagogisk omsorg.

Nästa steg för regeringen är att införa obligatorisk förskola för barn till nyanlända. Regeringen ser det som ett problem att "tusentals barn inte går i förskola". Sanningen är att för alla de barn som inte mår bra i förskolegrupper och därmed inte går i förskola, så handlar det snarare om att "tusentals barn slipper gå i förskola". 

När dessa steg är genomförda så återstår bara några få barn som har hemmaomsorg vid tre års ålder och då kan regeringen göra samma sak som när de efter år av styrning införde obligatorisk förskoleklass - helt enkelt hävda att "alla barn går redan i förskola vid tre års ålder, så vi kan lika gärna göra den obligatorisk för alla". Det kommer då att vara så få barn som fortfarande har hemmaomsorg vid tre års ålder att protesterna i stort sett kommer att utebli. Därför är det viktigt att agera redan nu och försöka sätta stopp för den här skolplikten.

Stort tack till alla er som stöttat Föräldraupproret!

Madeleine Lidman


Madeleine Lidman, Föräldraupproret

Regeringskansliet svarar på hur ett obligatorium ska utformas

2020-01-14 14:42:20

Regeringen fick en skriftlig fråga hur ett obligatorium ska utformas.

Svaret blev följande:

"Uppdraget ska redovisas senast den 30 oktober 2020. Det är först därefter som regeringen har ett förslag till svar på nedanstående fråga.

Efter att utredaren har slutfört sitt uppdrag och lämnat ett betänkande kommer betänkandet med förslagen att skickas ut på remiss. När remissynpunkterna inkommit till regeringskansliet ska en lagrådsremiss beredas och en proposition beslutas av regeringen samt föreläggas riksdagen för beslut.

Det kommer m.a.o. att dröja innan vi har ett svar."

Med andra ord finns det fortfarande tid att påverka regeringen och få dem att dra tillbaka förslaget om obligatorisk förskola för nyanländas barn. 


Madeleine Lidman, FöräldraupproretDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...