Nej till skolplikt från tre års ålder!

Nej till skolplikt från tre års ålder! / Uppdateringar / Regeringen vill få bort familjedaghemmen samtidigt som de vill införa skolplikt / Kommentarer


Gäst

#1

2020-06-21 10:24

De vill till alla pris o med alla medel få tillgång till barn för att säkerställa sin framtida socialistiska hegemoni. Barn köper ju allt i den åldern. Inte är det frågan om utbildning. Nej de jävlarna vill bara genomföra sin socialistiska agenda. På den här nivån har barnet bara behov av sina föräldrar som bör o kan lära barn att ifrågasätta allt som pådyvlas dom fr staten. Skola fr 3 år är vansinne.
Maria Nilsson
Gäst

#2

2020-06-21 16:38

Det behöver forskas och utredas kring förskolans effekt på barn och även på dess effekt på samhällsekonomin. De mål man vill uppnå i form av ökad jämställdhet fungerar inte. I förskolan jobbar exakt 3% män, resten är kvinnor, som i slutändan får betala med sin hälsa i form av stressrelaterade sjukdomar, där förskolepersonal är kraftigt överrepresenterad. Vad innebär detta vidare för barnen, med personalomsättning, vikarier, sammanslagning i större grupper mm?
Detta är frågor som inte låter sig enkelt lösas med mantrat "mer resurser"! Föräldrar måste få större mandat att råda över sina barns bästa!

I slutändan innebär det, tror jag, en samhällsekonomisk vinst och en mer hållbar och harmonisk tillvaro för barn och föräldrar.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...