Vi vill ha Vega förskola kvar

vega_forskola.jpg

I korta drag:

Vi vill ha Vega förskola kvar i stadskärnan i Norrtälje stad.

Vi vill inte behöva flytta de barn som redan går där till andra förskolor i staden, eller andra platser i kommunen.

Vi tycker Vega har en bra verksamhet, framför allt för kulturen, och anser att det är ett misstag att ta bort det.

I lite längre drag:

Tisdagen den 26/5 fick vi föräldrar, som kunde närvara på mötet, veta om att i Mars 2021 kommer förskolan att behöva stängas ned eller flyttas till annan plats som i dagsläget ej har kapacitet för alla barn som är belägna på förskolan.

Beslutet ang. det ska tas den 15/6 och vi har fram tills den 10/6 att lämna in synpunkter och förslag till barn- och skolnämndens ordförande: Robert Beronius (robert.beronius@norrtalje.se)

Detta gav oss då 15 dagar. Vilket vi anser inte är tid nog för att kunna ens utforska alternativ.

Om förskolan:

Förskolan Vega har tre grundstenar som utbildningen kommer att byggas kring:

  • Kultur
  • Digital kompetens
  • Barnkonventionen

Kultur innebär för oss möjlighet att få möta många olika estetiska uttrycksformer som exempelvis, drama, musik, dans, litteratur och skapande. Vi är alla olika och sätten att lära och kommunicera skiljer sig åt. Vi vill skapa förutsättningar för varje barn att upptäcka och erövra alla sina språk samt att få använda sina olika sinnen.

Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. Den digitala världen växer och blir en allt mer betydande del av vår omvärld. Vi vill ge våra barn en första förståelse för hur digitaliseringen påverkar våra liv och den värld vi lever i, för att de själva ska ha möjlighet att påverka.

Barnkonventionen slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Den bygger på fyra principer som vi aktivt har tagit ställning för:

1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

3. Alla barn har rätt till liv och utveckling.

4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Norrtälje kommun är ett finskt förvaltningsområde. Det innebär att sverigefinnar i kommunen har särskilda rättigheter enligt minoritetslagen. På förskolan Vega planerar vi för att delar av verksamheten ska kunna bedrivas på finska med hjälp av finskspråkig personal.

 

Skriv gärna till någon av de som sitter i barn- och skolnämnden om ni vill säga mer än bara skriva på denna insamling.

Kontaktupgifter, post och partitillhörighet för barn- och skolnämnden:
Ordförande: Robert Beronius robert.beronius@norrtalje.se (Liberalerna)
1:a Vice Ordförande: Linda Hiort af Ornäs linda.hiort-af-ornas@norrtalje.se (Moderaterna)
2:e vice Ordförande: Margareta Lundgren margareta.lundgren@norrtalje.se (Socialdemokraterna)
Ledamöter:
Kenneth Hagström kenneth.hagstrom@norrtalje.se (Moderaterna)
Ganimete Kalludra ganimete.kalludra@norrtalje.se (Moderaterna)
Janet Gudmunds Burström janet.gudmunds-burstrom@norrtalje.se (Moderaterna)
Christina Frisk christina.frisk@norrtalje.se (Liberalerna)
Karina Åberg karina.aberg@norrtalje.se (Centerpartiet)
Conny Andersson conny.andersson@norrtalje.se (Socialdemokraterna)
Margareta Sundström margareta.sundstrom@norrtalje.se (Socialdemokraterna)
Marita Jeansson marita.jeansson@norrtalje.se (Socialdemokraterna)
Tina Sandberg tina.sandberg@norrtalje.se (Sverigedemokraterna)
Sune Rehnberg sune.rehnberg@norrtalje.se (Sverigedemokraterna)
Christina Hamnö christina.hamno@norrtalje.se (Vänsterpartiet)
Johan Österberg johan.osterberg@norrtalje.se (Roslagens oberoende parti)

Sandra Nordqvist Åström    Kontakta namninsamlingens skapare
Facebook