Vi stödjer yrkandet -korrigera och politiskt åtgärda de felaktigheter som har föranlett beslut om onödig bussning av elever från Åkeredsskolan

För drygt ett år sedan fattade Grundskolenämnden i Göteborg ett enhälligt inriktningsbeslut, som innebar att bussning av elever inte skulle användas vid den planerade evakueringen av Åkeredsskolan.

Ett år senare presenterades två alternativ på evakueringslösning; ett som innebar evakuering i närområdet för alla elever och ett som innebar att en del av eleverna skulle bussas till Slottsbergsskolan under 2 års tid.

Grundskolenämnden valde att gå på alternativet som innebar bussning till Slottsbergsskolan, baserat på Grundskoleförvaltningens tjänsteutlåtande. 

Grundskoleförvaltningens motivering till avsteg från tidigare inriktningsbeslut var att det inte längre gick att uppnå uppdragets inriktning om evakuering i närområdet, med en bibehållen tidplan för ny skola.

Nu ligger det ett yrkande till Kommunstyrelsen i Göteborg, som i korthet innebär:

  • Stadsmiljöförvaltningen måste omedelbart ge tillåtelse att använda gc-bana för transporter, så att de befintliga modulerna kan användas under byggtiden
  • Återstarta bygglovsansökan för nya moduler på parkmarken
  • Berörda instanser skall prioritera ärendet för att säkerställa snabba beslut 
  • Påbörja planering för ordnad återflytt av de bussade eleverna och personal så snart de nya modulerna är på plats

Länk till yrkandet i sin helhet: https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/A4F0C348824FD77DC12589C00041C182/$File/2.2.6_20230607.pdf?OpenElement

Detta yrkande skulle därmed innebära att man kan uppnå uppdragets inriktning, med en bibehållen tidplan.

Skriv under om ni önskar att ovan länkade yrkande skall bifallas i sin helhet. Denna namninsamling kommer att lämnas över till kommunstyrelsen inför planerat sammanträde 2023-06-07.

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Niclas Alvergren lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...