Vi som kräver folkomröstning ang GMO grödor och TTIP

 Tillsammans är vi starka , hoppas på många namnunderskrifter