Vi som kräver folkomröstning ang GMO grödor och TTIP


Anonymous

#1

2015-08-09 09:22

För att kunna räcka över massa namnunderskrifter och låta politikerna förstå att vi är många som inte stödjer deras beslut och eftersom all makt utgår ifrån folket så är det vår röst som måste höras.

Gäst

#2

2015-08-09 10:36

Jag vill äta ekologiskt odlad mat ... Vill veta varifrån mat kommer ... Jag vill inte att en hel generation äter genmanipulerad mat och får sjukdomar pga. detta.

Gäst

#3

2015-08-09 10:58

GMO är SKIT!!!

Gäst

#4

2015-08-09 12:51

För mig är det en självklarhet att vr jord skall brukas på ett mer hållbart sätt o utan gifter, att vi strävar från o inte emot ett mer giftfritt samhälle.

Gäst

#5

2015-08-09 15:50

Vill äta så "naturlig" mat som möjligt!
Stopp o belägg, sluta att manipulera våra grödor STOPP ✋✋✋

Gäst

#6

2015-08-09 17:52

Vi bör bevara alla gamla frösorter...

Gäst

#7

2015-08-09 18:26

Extremt viktigt att markera ett tydligt nej i denna fråga.

Gäst

#8

2015-08-09 19:41

Demokratins dödsstöt.

Gäst

#9

2015-08-09 20:19

För att jag är rädd om vår jord och livet på denna. Här ska inte finnas kemikalier eller manipulationer som förstör jord, djur och människor, allt för att ett fåtal utsugare ska få berika sig.


Gäst

#10

2015-08-09 20:21

För att beskydda våra rättigheter till fri mat; mat fri från modifieringar och gifter.

Gäst

#11

2015-08-09 20:49

Handlar eko, gillar inte gifter

Gäst

#12

2015-08-10 02:36

Vad jag äter är viktigt för mig samt att naturen bör inte förstöras mer. Även bönder lider ekonomiskt när de använder gmo...även de som inte använder gmo då monsanto stämmer dem:(

Gäst

#13

2015-08-10 06:58

Sverige är knappt självförsörjande så som det ser ut nu. Ska vi ge bort och ge upp ännu mer av vår förmåga att producera mat vi har kontroll över till förmån för företag som vill ha makt över vem och vad som får äta och ätas? Jag vill inte ha klorbadad kyckling. Jag vill inte behöva oroa mig över att planeten dör och att jag bidrar till det för att jag inte sa ifrån när monokulturer, och fröer, växter och plantor som inte kan föröka sig normalt sprids över världen och alla måste vända sig till de som ÄGER och har DESIGNAT dem i ett labb för att kunna äta. Monopol, oligopol och karteller är sådant som bekämpas hos företag inom många branscher och där myndigheter är största kämpen...men...varför säger de inte ifrån om det här?


Gäst

#14

2015-08-10 07:03

Tycker det e viktigt....

Gäst

#15

2015-08-10 07:06

Vill ha ren och okonstlad mat....

Gäst

#16

2015-08-10 07:50

GMO ar ett hot mot var halsa och Naturen! Bevisen ar redan omfattande och visar en allvarlig toxisk effekt pa djur och manniskor. Jorden blir utarmad pa mineraler och steril. Grodan blir narings och mineral fattig. GMO ar ett hot mot hela naringskedjan och maste stoppas.

Gäst

#17

2015-08-10 07:51

Därför att om inte vi förhindrar de där människornaså har vi ingen planet kvar snart
Granges

#18 Re:

2015-08-10 09:19

#6: -  

 Absolut. Annars sitter vi i monsantos fängelse snart. 

 

De har världens bästa och ondaste plan för makt. 


Gäst

#19

2015-08-10 09:41

Jag anser att detta är en fråga som i allra högsta grad påverkar alla människor och då också borde avgöras av alla och inte av enstaka folk!

Gäst

#20

2015-08-10 10:22

" När staten inte längre hörsammar folkets intresse och vilja, så är staten inte längre folkets tjänare, utan dess härskare."

R.G.W

Gäst

#21

2015-08-10 14:06

GMO är en destruktiv teknologi som ska förbjudas. TTIP är spiken i kistan på allt vad nationell suveränitet heter. Det är ren och skär ondska.

Gäst

#22

2015-08-10 14:30

Jag skrev på eftersom jag anser att GMO grödor är farliga för allt liv på Jorden. Det går inte att stoppa korspollinering med icke GMO grödor. Vetenskaplig forskning har visat att dem orsakar sjukdomar i djur som äter dem (cancertumorer). Roundup som dem är preparerade med är också cancerframkallande enligt WHO. Jag tror inte det behöver sägas mer. Jag fattar inte att någon alls kunde vilja ha dem i vår ekosystem. Jag vill ha totalförbud!

Gäst

#23

2015-08-10 17:11

Hur är det möjligt att detta behöver omröstas? Borde vara självklart...

Gäst

#24

2015-08-10 19:10

Jag skrev under för jag vill påverka orättvisorna i världen och om detta är en handling närmare en seger så gör jag så. Jorden och allt vi odlar är bara till låns för en liten tid som vi lever på jorden och alla ska har rätt att bruka den, ingen borde har rätt till missbruka den!!!
Ingen!

Gäst

#25 Re: instämmer helt

2015-08-10 19:12