VI PROTESTERAR MOT PLANERNA ATT BYGGA BOSTÄDER PÅ GRÖNYTAN VID ÖSTRA SKOLAN!

VILL DU VARA MED OCH PROTESTERA MOT KOMMUNENS PLANER PÅ ATT BYGGA BOSTÄDER VID ÖSTRA SKOLAN?!

TYCKER DU ATT DET ÄR VIKTIGT ATT BEVARA GRÖNYTAN?!

SKRIV PÅ DENNA NAMNINSAMLING! Ostra_Skolan_7-9.jpg

SKICKA GÄRNA ÄVEN IN DIN SYNPUNKT TILL  byggnadsnamnden@hudiksvall.se SENAST 16 juni!

Mer information:
Detaljplan finns utställd för granskning 26 maj till 16 juni 2023! TA CHANSEN ATT TYCKA TILL! Exploatering ska enligt kommunen bidra till förtätning inom befintligt bostadsområde. Exploateringen utgör en viktig del för att möta bostadsbehovet som finns inom Hudiksvalls Kommun   Synpunkter på förslaget mejlas till: byggnadsnamnden@hudiksvall.se senast 16 juni. Om svar ej erhållits nämnda dag betraktas detta som svar utan erinran. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.   Mer info: Kommunens webbplats: www.hudiksvall.se/detaljplaner

Dela gärna och sprid informationen!


Boende och övriga som är för bevarandet av grönytan vid Östra skolan    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Boende och övriga som är för bevarandet av grönytan vid Östra skolan kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...