Vi kommer att vägra att ange våra elever!

Vi kommer att vägra att ange våra elever!

En namninsamling för personal verksam inom svenska skolan.

I Tidöavtalet, den skriftliga överenskommelse mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna, som offentliggjordes 14 oktober 2022, finns förslag som kan innebära, att vi inom skolan kan bli skyldiga att informera Polis och Migrationsverk om vi har en elev som vistas i landet utan tillstånd. Syftet, enligt avtalet, är att genom informationsplikten, så ska möjligheterna att leva i landet utan tillstånd försvåras.

Yrkesgrupper som kan komma att omfattas är: socialsekreterare, vårdpersonal och lärare.

Detta förslag strider mot vår yrkesetik. Den säger att vi alltid ska agera utifrån barnets bästa.

Det strider även mot FN:s Barnkonvention, artikel 28, (som dessutom är svensk lag) och som uttrycker alla barns rätt till utbildning.

Ett av våra viktigaste uppdrag i skolan är att skapa trygghet. Det är inte möjligt om vi samtidigt ska agera som angivare.

Om de åtgärder som föreslås i Tidöavtalet drivs igenom och vi inom skolan blir skyldiga att informera myndigheterna om en elev som vistas utan tillstånd i landet, så kommer vi att begå civil olydnad och vägra detta.

Skriv under!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Agnes Halmin lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...