Vi behöver en ny affärsbyggnad på Brännö!

Till Byggnadsnämnden i Göteborgs kommun,

Brännö Handels ägare och personal går på knäna i den nuvarande lokalen som har blivit alltför trång med en växande befolkning och ett ökande antal turister alla tider på året. Länsstyrelsen motsätter sig den nuvarande byggnadsplanen för en ny affär med motiveringen att den förutom en affärsbyggnad innehåller bostäder och lokaler för andra verksamheter. Vi Brännöbor och andra konsumenter till Brännö Handel ser en ny affärsbyggnad som ett verkligt akut behov. Övrig angränsande bebyggelse kan gärna vänta.

Vi uppmanar Göteborgs kommuns politiker att snarast se till att en ny affärsbyggnad på Brännö förverkligas!