Utredning av Sveriges Narkotikapolitik

Vi, undertecknade, uppmanar det svenska riksdagen och regeringen att inleda en opartisk och vetenskaplig utredning av den nuvarande narkotikapolitiken i Sverige. Vi noterar att vissa partier, inklusive Moderaterna, intar en fast restriktiv hållning utan att vara öppna för en djupgående utredning. Vi anser att att inte genomföra en vetenskaplig granskning av politiken är att anta en vetenskapsfientlig ståndpunkt.

En sådan utredning har potentialen att lägga grunden för en balanserad och faktabaserad diskussion kring narkotikapolitik, en diskussion som fram till idag har saknats. Den vetenskapliga metoden har genom tiderna varit fundamental för mänsklighetens framsteg inom allt från medicin och teknologi till sociala reformer. Ett samhälle som inte stödjer den vetenskapliga metoden riskerar att fatta beslut baserade på ideologi, fördomar eller populism, vilket kan leda till ineffektiva eller skadliga politiska åtgärder.

En utredning bör inkludera:

  1. Jämförande studier av narkotikapolitiken i andra länder.
  2. Analyser av de sociala och ekonomiska kostnaderna för nuvarande policy.
  3. En översikt över forskning kring alternativa strategier.
  4. Involverande av olika expertgrupper och intressenter i dialog.
  5. Överväganden om huruvida det är möjligt att skicka en balanserad signal till barn och ungdomar utan att inskränka på individens frihet och rättigheter

Alexander Lindgren    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Alexander Lindgren kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...