Fler skolplatser för barnen i Utby!

Fler skolplatser för barnen i Utby!

Utby och Kviberg förtätas nu i snabb takt och kommer att fortsätta växa de kommande åren. Men skolutbudet hänger inte med i utvecklingen.

Vi har nu en situation där barn från Utbynässkolans treor varken får plats på Kvibergsskolan eller Fjällboskolan till hösten när de ska börja årskurs 4.

Grundskoleförvaltningen har i stället valt att låta en handfull av dessa 60 barn gå till Gärdsmosseskolan i Bergsjön och ett ensamt barn till Backegårdsskolan. Det vill säga till en annan stadsdel, med en skolväg på osäkra och tungt trafikerade vägar. Det enda vi föräldrar kan göra är att överklaga besluten och hoppas att de ändras.

Bristen på skolplatser i Utby behöver en långsiktig lösning. Problemen med skolplatser kommer bara att bil värre och det kommer att påverka elever både på Fjällboskolan och Utbynässkolan. 

Bristen på skolplatser i Utbys närområde har de senaste åren påtalats av lärare, föräldrar och Utby egnahemsförening. Hittills utan åtgärd. Fjällboskolan uppges av ansvarig rektor ha lokaler för fler klasser, men hittills har efterfrågan ansetts vara för låg. Med den här namninsamlingen vill vi ha invånarna i Utbys stöd för att utöka Fjällboskolans klasser, alternativt öppna för fler platser på Kvibergsskolan. Ansvariga politiker i Göteborg måste inse att behovet av fler skolplatser i Utby är akut. 

Vill du ha utökade och säkerställda skolplatser för barnen i Utby? Skriv under och dela gärna!


Familjer till barn på Utbynässkolan    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Familjer till barn på Utbynässkolan lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...