Upprop till kommunstyrelsen i Kristianstads kommun: Satsa på Huaröds skola! - Lägg inte ner en verksamhet som betyder trygghet och framtidstro för alla i Huarödsbygden.

Upprop till kommunstyrelsen i Kristianstads kommun

Satsa på Huaröds skola - lägg inte ner en verksamhet som betyder trygghet och framtidstro för alla i Huarödsbygden

Vi, boende i Huarödsbygden, ger vårt stöd till de familjer som kämpar för att det i byn ska finnas verksamheter för mindre barn och för barn i skolåldern. Att lägga ned förskolan och/eller skolan drabbar barnen, familjerna och andra i bygden på ett dramatiskt sätt.

Barnen mister då närheten till skolan och hemmet. Föräldrarnas vardag kommer att tyngas av tidskrävande lämning och hämtning av barnen, ett transporterande som påverkar familjernas ekonomi negativt och som dessutom rimmar illa med de angelägna hänsynen till naturen och miljön.

Med en nedläggning av skolan upphör bokbussens besök i byn (de äldre drabbas särskilt hårt), omsättningen i lanthandeln kommer att minska (föräldrarna passar på att handla på andra platser) och Huarödsbadet kommer att stänga (barnens fritidsverksamhet äger rum på annan plats. Utan bad?).

Vi delar Huaröds Föräldraförenings kritik av kommunens hantering i en för bygden avgörande fråga. Alternativ till nedläggning av skolan har inte beaktas på ett seriöst sätt. Istället för en stängning kan en utveckling och profilering av skolan vara att föredra. Vi protesterar mot planerna som innebär att beslutsfattarna i kommunen, politiker och tjänstemän, sätter andra värden än barnets bästa i centrum.

Utan barn, som en självklar del av vardagen, utarmas Huaröd och andra byar på landsbygden. Politiker - tänk om!

Huaröds föräldraförening Huaröds byalag
Facebook