Upprop och namninsamling för Tystberga förskola

Kommunen beslutar på måndag om det enligt oss föräldrar mycket negativa förslaget om omorganisation för Tystberga förskola. Förslaget innebär i praktiken att nuvarande avdelningar trängs ihop i för små och dåligt anpassade lokaler och att alla barn inte får plats över huvud taget. Man hoppas att vi föräldrar kan hitta barnomsorg på annan ort tillsvidare.

Detta är såklart mycket negativt för Tystberga som ort och riskerar i förlängningen att bidra till utflyttning och minskat elevunderlag för Tystberga skola.

Vi föräldrar har ju löpande kontakt med ansvariga och media men nu krävs en tydlig markering från hela Tystberga. Vi har till måndag förmiddag på oss att påverka kommunen innan beslut tas!

Vi kommer i dag söndag att stå med namninsamlingar vid Coop hela dagen och tidvis även vid Nynäs slott och kyrkan. Kom och skriv på och ta gärna med en lista under dagen för att själva samla in så mycket underskrifter som möjligt. Vi lämnar sedan underskrifterna till kommunen på måndag innan beslutet fattas av kommunstyrelsen.

Nu måste vi alla hjälpas åt


Föräldrarådet för Tystberga förskola    Kontakta namninsamlingens skapare

Facebook