Upprop! Gör om – gör rätt, utan landets småföretagare stannar Sverige!

Gör om – gör rätt, utan landets småföretagare stannar Sverige! 

Med detta upprop vill vi få ett slut på att små byråkratiska bagateller tvingar företagare till personlig belåning och sömnlösa nätter och att livskraftiga företag slås igen så människor kastas ut i arbetslöshet. Förbundet tillsammans med småföretagare landet runt gör gemensamt detta upprop för att sätta press på regeringen och våra politiker. Det är dags för landets styrande politiker att ta ansvar och genomföra åtgärder som kan rädda livskraftiga företag och jobb, här och nu. Håller du med? SKRIV UNDER!

För att få styr på katastrofen vi befinner i oss nu presenterar vi här tre skarpa förslag som gör skillnad på riktigt:  

1. Ge amnesti till alla företag som lämnat avstämningsrapporter för sent
Ge amnesti till alla de företag som lämnat avstämningsrapporter för sent på grund av att bank-id har krånglat eller att någon redovisat lön för utfört arbete vid fel månad eller andra petitesser som medfört avslag och återbetalningskrav av korttidsstöd. Det är vidare inte rimligt att de mer än 5000 företag som på goda grunder överklagar beslut om stöd utestängs från att söka stöd för ny period. Sluta också med oskicket att acceptera att Tillväxtverket överklagar och lägger handlingarna underst i högen i de fall där Förvaltningsrätten funnit att företagaren haft rätt. Alla överklaganden ska givet situationens allvar hanteras skyndsamt, helst inom en vecka. Att sila mygg och svälja kameler är en dålig arbetsmetodik. Nu behövs det ett kraftfullt och reellt agerande av riksdag och regering. Det är bråttom nu och ”action speaks louder than words!”.

2. Inför ett mer träffsäkert omställningsstöd som inkluderar lönekostnader
Genom att inkludera lönekostnaderna i existerande modell för omställningsstöd ska företag som tappat omsättning på grund av restriktionerna kunna få 100 procent kompensation för omsättningsbortfallet. Ett sådant förslag skulle ge småföretagen den ekonomiska kompensation de i nuläget behöver. Korttidsstöden har under året visat sig vara en mycket dyrköpt affär för företag inom tjänstesektorn, då förutsättningarna för att korttidspermittera är avsevärt mycket sämre för dessa än för industriföretag. Viktigt är också att lönekostnadsunderlaget bygger på det utbetalade löneunderlaget för den arbetsmånad det gäller. Detta är ett problem som även uppstått inom ramen för korttidsstödet och som tydligt redovisades i Uppdrag Granskning. I de fall där handläggningstiden blir längre än 10 arbetsdagar bör regeringen garantera att 90 % av sökt stöd betalas ut för att sedan kunna granskas och korrigeras i efterhand.

3. Sänk arbetsgivaravgiften till 10.21% för upp till 20 anställda resten av 2021
Sänkt arbetsgivaravgift är den stödåtgärd som fått absolut bäst genomslagskraft under våren 2020. Den är enkel att hantera och ger en direkt effekt för de minsta företagens likviditet och kostnadsläge. Genom sänkt arbetsgivaravgift kommer jobb behållas och nya jobb skapas. Bland landets småföretagare är detta den reform som är mest efterfrågad. Genom att sänka arbetsgivaravgiften så att man endast betalar ålderspensionsavgift på 10,21 % för upp till 20 anställda för en lönesumma på upp till 30 000 kr/månad skapas ekonomiska förutsättningar för att kunna påbörja den återstart av landet som alla längtar efter och som landets ekonomi så väl behöver.

Om riksdagspartierna på allvar vill visa den tilltro till landets småföretagare som de så ofta uttrycker går det att ta snabba beslut kring samtliga av dessa förslag. Med dessa tre lösningsförslag uppmanar vi nu alla företag och företagare att stötta detta upprop med ett tydligt krav till regeringen: 

Gör om – gör rätt, utan landets småföretagare stannar Sverige! 


Småföretagarnas Riksförbund    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Småföretagarnas Riksförbund kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...