Uppehållstillstånd för Steve!!

Uppehållstillstånd för Steve!

Skriv under för att Migrationsverket ska försturs behandla Steves ärende om uppehållstillstånd p.g.a. anknytning!!

Steve kom till Sverige i januari 2012 och sökte då asyl som politisk flykting. Åtta månader senare träffade han sin svenska flickvän Linn och de förlovade sig i maj 2013. De bodde tillsammans, Linn blev gravid och de gifte sig. Steve studerade svenska och lärde sig snabbt språket. Han hade tillåtelse att arbeta, vilket han också gjorde.

Trots detta blev Steve utvisad till sitt hemland, Kongo, den 10:e februari i år (2014). Nu är de tillsammans i kongo och Linn är gravid i sjätte månaden. De lever under utsatta och farliga omständigheter men det har ingen betydelse för Migrationsverket. Det som har betydelse är att de har rätt till förtur i sitt ärende eftersom de väntar barn. Men då det inte händer något från Migrationsverketsa sida så hoppas vi att detta ska kunna påverka och framförallt påskynda handläggningstiden!!

Vi vill få hem familjen i trygghet snarast möjligt!

Tack på förhand!

Marika Sanborn med övriga inblandade!