Stoppa vindkraftsexploateringen intill Ängskär och Bondskärets naturreservat i Hållnäs

Kommunen har två gånger nekat företaget att bygga ett 184 m högt vindkraftverk (Uppsala domkyrka är 119 m högt) då miljön är skyddsvärd och det redan finns andra utpekade lämpliga områden för vindkraft inom kommunen. Nu har företaget överklagat beslutet till länsstyrelsen.

Man hävdar bl.a. att det inte finns häckande havsörn inom området baserat på en inaktuell fågelinventering då det hittades ett havsörnsbo på marken där tidigare häckning skett. Dagligen ses havsörnar i området och etablering av häckningsrevir för havsörnar och andra rovfåglar sedan 2013 när miljökonsekvensbeskrivningen påbörjades är högst trolig.

Vindkraftverket riskerar även att störa ut det luftburna bredbandet som planeras i Hållnäs, något som skulle kunna avfolka bygden ytterligare då vi nu mer än någonsin är beroende av ett väl fungerande bredband för arbete och undervisning på distans och säker kommunikation p.g.a. covid19.

Skriv under om du inte vill ha vindkraftverket placerat intill naturreservatet Ängskär och Bondskäret, vars syfte och upplevelsevärde är det unika ålderdomliga kulturlandskapet utan modern påverkan. För en ansvarsfull placering av vindkraft med omsorg för natur, fågelliv, besökande, boende och framtida generationer.inbound7988553962509541743.jpg


Yvette Heimbrand (förvaltare, markägare och fast boende på Bondskärets naturreservat)    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Yvette Heimbrand (förvaltare, markägare och fast boende på Bondskärets naturreservat) överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...