Stoppa planerna på att lägga ner mellanstadiet på Sofieberg!

Alliansen i Barn- och Utbildningsnämnden har lagt fram ett förslag på att göra Sofiebergs skola till en tvåparallellig F3-skola. Sofiebergs skola är en fin, väl fungerande skola med en intilliggande förskola som möjliggör en trygg skolgång från tidig ålder upp till åk 6. Detta är Tyresös styrande politiker beredda att offra.

Föräldrar till elever på Sofieberg är emot förslaget som är ogenomtänkt och illa utrett samt brister på ett antal punkter:

Valfriheten och mångfalden minskar och det fria skolvalet blir en chimär!

Om mellanstadiet tas bort på Sofiebergsskolan så minskar vår valfrihet kraftigt. Det fria skolvalet förvandlas från en stolt devis till en hämsko för kommunen. Tyresös ledande politiker har makt över kapaciteten i den kommunala skolan.  Om Tyresö kommun vill upprätthålla valfriheten så gör man bäst i att behålla mellanstadiet på Sofiebergsskolan. Att använda privatskolors nyetablering som argument för att helt avveckla en mellanstadieskola är inte valfrihet, det är snålhet.

Det finns inga planer på vart Sofibergs elever ska ta vägen.

Förslaget innehåller ingen lösning för de elever som tvingas lämna Sofiebergs skola. Skolarna i Trollbäcken är redan fulla till bristningsgränsen. Ingen vill placera sitt barn i en skola utan plan för framtiden.

Splittrade klasser och otrygg skolgång.

Det finns inga garantier för att klasserna hålls samman efter åk 3. Elever som gått i samma grupp sen förskolan kan tvingas sära på sig. Skolans mindre format med yngre barn som blir trygga med äldre barn, går i stöpet.

Miljö och säkerhet påverkas negativt.

Föräldrarna kan komma att tvingas skjutsa sina barn till de olika skolor runt om i kommunen som råkar ha lediga platser vilket går stick i stäv med kommunens miljövision. Trafiksituationen kommer dessutom att bli ytterligare ansträngd kring Sofieberg med fler elever i lägre årskurser som inte tar sig själva till och från skolan.

Skolans lokaler är inte anpassade.

Med förslaget ökar antal klasser till åtta. Förslaget räknar med 100 fler elever på fritids. Redan idag trånga utrymmen såsom entréer kommer försämras.

Dålig ekonomi är ett dåligt argument.

Ett förlorat ”varumärke” har också ekonomisk betydelse. Vem vill välja en skola som har stora klasser och inte kan erbjuda kontinuitet och trygg skolgång?

Vi motsätter oss också att man inte gjort någon barnkonsekvensanalys, någon som regleras i Barnkonventionen.

Vi kräver att Sofiebergs skola ska förbli en F6-skola!


Föräldrarådet på Sofiebergs skola    Kontakta namninsamlingens skapare