Stoppa planerna på att lägga ner mellanstadiet på Sofieberg!


Gäst

#1

2014-01-18 18:56

Skriv på nu!!!

Denna post har tagits bort av personen som skrev den (Visa detaljer)

2014-01-19 09:03Gäst

#3

2014-01-19 14:40

Jag är farmor till Tage och Ella Nihlman och brukar hämta barnen en gång i veckan det är bra och nära där de bor och en fin miljö.
missnöjd

#4 Sofiebergsskolan

2014-01-20 10:17

Hösten 2012 kom en samrådsredogörelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen rörande detaljplan för Utökning av Sofiebergsskolan ert dnr 2012 KSM 0260. Syftet med detaljplanen var att Sofiebergsskolan kulle inrymma lokaler för årskurs 6 samt ett nytt matlagningskök.

Vi som bor runt skolan lämnade synpunkter på denna utbyggnad. Trafiken runt skolan är bedrövlig men kommunen menade att eleverna i årskurs 6 inte hade samma behov av skjuts till och från skolan som de yngre eleverna varför det inte skulle bli någon utökning av trafiken!! Det nya förslaget om parallellklasser i lågstadiet med större upptagningsområde innebär ju utökad trafik runt skolan. Vad jag förstår har man köpt tomtområde för utbyggnaden av den första planen som kostat en slant för oss som bor i kommunen. Vad hände med den planen?! Finns det någon tanke bakom alla förslag undrar man. Ser fram emot hur ni tänker lösa trafiken runt skolan.

Gäst

#5

2014-01-21 07:48

Det är som vanligt. Handla först - Tänka sen
Precis som våra barn vill vi att vårt barnbarn ska få gå i en mindre skola o nära hemmet
Ni politiker har inte tänkt igenom en enda gång er handling
Var ska mellanstadieeleverna ta vägen. Är det bara Tyresö Strand som gäller nu?
Jag kan bara beklaga. Mormor

Gäst

#6

2014-01-23 10:55

Lägga ner när skolan skall förbättras rimmar inte för mig !