Stoppa nedmonteringen av Värmdös ö-skolor!

Värmdö kommun vill verka för en levande skärgård där människor ska kunna bo och leva.

Nu lägger man istället ned årskurserna 6 - 9 på ö-skolorna Runmarö, Möja och Svartsö och eleverna måste resa till fastlandet, trots att majoriteten av föräldrarna på öarna är emot förslaget och trots att det nya förslaget är dyrare än nuvarande lösning och kräver mer logistik kring skolskjutsar m.m.

Frågan är inte tillräckligt utredd och ingen hänsyn har tagits till vilka konsekvenser detta kommer att få på lång och kort sikt, för enskilda individer/familjer, övriga näringar på öarna och för skärgården i stort. En nedläggning av årskurserna 6 - 9 på ö- skolorna kommer leda till ett för litet elevunderlag i de lägre klasserna och då kommer man lägga ned ö-skolorna helt.

En levande skärgård utan skolor är ingen levande skärgård.

De konsekvenser som en nedläggning av skolorna på kärnöarna i Värmdö för med sig skulle vara förödande för barnen och deras familjer, för andra näringar på öarna, som affärer, bageri, restauranger, hantverkare m.fl. när familjer inte längre kan bo kvar i skärgården. Det påverkar även besöksnäringen eftersom den bygger på att det finns fastboende på öarna.

Därför kräver vi att man ser över förslagen en gång till för att få till en långsiktig och hållbar plan för Värmdös Ö-skolor. För att säkerställa en livskraftig skärgård.

Hjälp oss att rädda ö-skolorna genom att skriva på denna namninsamling och det är bråttom, senast den 30 september lämnas namnunderskrifterna tillsammans med en skrivelse in till kommunfullmäktige.