STOPPA BJÖRNJAKTEN 2018 – SKOGEN BRINNER

Jakt är det största hotet mot den fredligaste av alla björnar – den skandinaviska brunbjörnen, så allvarligt att Artdatabanken 2015 bedömde björnen som ”nära hotad”.

Trots detta har Naturvårdsverket delegerat åt 7 länsstyrelser att bevilja licensjakt på 284 fridfulla björnar från 21 augusti 2018  
thumbnail_62F87C2DFE6D4C5AB61AA756E1294361.jpg

Björnar får luras till åtlar, jagas och till och med skjutas när de försöker rädda sig upp i träd. Halvautomatiska vapen och flera drivande hundar tillåts mot de fredliga björnarna som är extrem känsliga för stress och överhettning. Det propageras öppet för trofé- och sälj-jakt och hur man skaffar undantagstillstånd från CITES; bestämmelser mot handeln med utrotningshotade djur. Jakterna på rovdjuren har urartat i Sverige till troféjakter som lockar jägare från hela landet liksom utlandet – stick i stäv mot vad Naturvårdsverket skriver på sin hemsida om att samarbeta världen över för att stoppa den pågående utrotningen av arter.

Den nedre gränsen för gynnsam bevarandestatus är satt till 1 400 björnar och man låter jägare och renägare jonglera med Ödet för de c:a 1 800 individerna som beräknas finnas kvar i Sverige. Björnen reproducerar sig långsamt och har låg rörlighet vilket ytterligare ökar riskerna för genetisk utarmning.  

Den grymma jakten tillåts pågå under björnarnas viktigaste fas för att förbereda sig för hibernation då de skall skapa fettreserven som möjliggör överlevnad under den långa vintern liksom att honorna föder sina ungar i idet. Björnar är beroende av sin syn dagtid för att hitta höstbär som sin huvudsakliga föda men måste ändra sitt beteende och leva i skräck för jägare och hundar och ägna sin dyrbara vilotid att söka mat andra tider på dygnet. Renägare får stora statliga ersättningar för ”rovdjursförekomst”dvs för att INTE döda rovdjuren men vill ändå döda björn, varg, lodjur och järv som påstås frossa på renar. Rovbase anger att 6 renar dödats av björn 2017!
Lodjur påstås döda 10-15 000 renar/år. Rovbase uppger endast 187 renar tagna av lodjur. Demoniserande av våra rovdjur är demoraliserande för alla oss som värnar om Sveriges fauna.
22046532_1826116264073165_8066805096733492316_n.jpgCopyright; Tony Olsson  

Till detta läggs nu årets klimatkatastrof med extrem värme, födobrist och skogsbränder som ödelägger enorma arealer. Forskare i rapporten ”Do bears know they are being hunted? (www.elsevier.com/locate/biocom) råder I tydliga ordalag att viltförvaltare å det bestämdaste måste reducera störning i form av jakt på björn, vars mest kritiska och vitala födoinsamlingsperiod pågår före och under hela jakttiden med påföljande älgjakt i områden där björnen inte är van att stöta på människor.  

“Given the effect of hunting on bear behavior, the importance of hyperphagia for bears and the large overlap of hunting and the hyperphagia season, hunting managers should reduce disturbance as much as possible, reconsidering hunting methods or hunting periods. Hunting probably creates a type of disturbance that differs from other hunting activities, because it takes place over larger and more inaccessible areas, where the presence of people and dogs is otherwise uncommon. “ (A. Ordiz m.fl.)  

Föreningen JAKTKRITIKERNA yrkar på förbud mot jakt med drivande hundar och ett totalförbud för all björnjakt 2018.

Föreningen JAKTKRITIKERNA vädjar till alla att signera och protestera mot Naturvårdsverket och Länsstyrelsernas beslut om björnjakt 2018!
 
(Listan skickas till de berörda länsstyrelserena samt naturvårdsverket och regering)  


Föreningen JAKTKRITIKERNA    Kontakta namninsamlingens skapare