STOPPA FÖRSKOLEBESPARINGARNA

NU RÄCKER DET!

Kommande budgetnedskärningar kommer innebära att förskolorna i Linghem/Gistad kommer att förlora personal och gå från dagens 6.2 barn/årsanställd till 6.7 barn/årsanställd.

Det kan jämföras med rikssnittet om 5.3 barn/årsanställd och Linköpingsgenomsnittet på 5.5 barn/årsanställd. I Linghem/Gistad har vi alltså fler barn per anställd än på många andra håll i landet!

Vi har redan nu för lite personal per barn i Linghem och Gistad!

Under en längre tid har det skett besparingar och minskningar på personaltätheten. Men nu får det vara nog! Förskolepersonalen går på knäna och barnen riskerar hamna i allvarliga incidenter för att det inte finns tillräckligt med personal. Vad ska behöva ske innan ansvariga politiker förstår att De redan har gått för långt?. Barnen är vår framtid!

Politikerna och beslutsfattarna måste vakna och se den verklighet som råder nu!

Skriv på och visa att NU RÄCKER DET MED BESPARINGAR!