Stoppa Dagens Nyheter från att stigmatisera psykisk ohälsa!

Dagens nyheter har idag publicerat en ledare  - http://www.dn.se/ledare/kolumner/skojares-och-svindlares-bransch/ - där Nathan Shachar tillåts kränka samtliga människor med psykisk ohälsa och diagnoser. Detta utan vetenskapliga belägg, och där han sprider propaganda från en organisation som på lika ovetenskapliga grunder försöker värva medlemmar till sin sekt.

Jag vill genom denna namninsamlig uppmärksamma Dagens Nyheter på att de med ledaren ovan, brutit mot god pressetik, kränkt samtliga människor med psykisk ohälsa/diagnoser. Och att deras pulicerade ledare påvisar att de också går, i en i ledaren nämnd organisations ledband.