Staten ska be om ursäkt till döva

Efter Isabel har tittat på den omtalade filmen "Sameblod" igårkväll med några vänner på en biograf i Stockholm. Filmen väckte upp frustation i hjärtat diskuterade dem efter filmvisningen om parallella jämförelser, likheter och mönster som döva i äldre generationer har blivit utsatta för förtryckta på grund av orala metoden innebar hörsel och talträning, inlärande av kunskaper berövrades, språkdeprivtion bland äldre döva är vanligt, och hörandes fördomar om döva och teckenspråksstatus har ansetts som lägre språkstatus.

Idag kan vi fortfarande se förtrycket pågår under olika former i vårt samhälle på ett och flera olika sätt, även råder det okunskap hos Statens om dövas historia och teckenspråk. Vi har inte fått ursäkt av Staten som står i all skuld till för alla hemska konsvekenser och handlingar som döva har blivit utsatta och förtryckta. Det har funnits samma diskussion och plan år 2009 skrevs en artikel i Dövas Tidning. 

Läs artikeln: http://www.dovastidning.se/sverige/item/121-sdr-uppvaktade-regeringen?tmpl=component&print=1

 " SDR vill att regeringen tillsätter en utredning där en kartläggning görs och att den leder till att staten ber om ursäkt. Förbundet kan vara delaktigt i till exempel en referensgrupp " 

http://www.sdr.org/component/k2/item/1363-summering-av-sdr-2014?tmpl=component&print=1

Därför vill vi, Isabel och Rebecca via Teckenspråkets Röst väcka upp den här frågan igen. Ansvaret vill vi lämna till rätt bord ska lyfta upp det här igen samt utveckla och undersöka om det här kan bli ett nytt utredningsarbete. Staten är fortfarande därför skyldig oss döva en djupodlad mänsklig ursäkt, samt samhället ska inte fortsätta blunda och inte glömma bort de äldre döva som sakta går förlorade till graven med deras otroliga viktiga livsberättelser inte återberättas och uppmärksammas av samhället, förblir vi bortglömda historier? Nej det accpeterar vi inte. 

Reagerar vi inte igen, går vårt bortglömda kulturella språk och dövas historier förlorade i graven utan att få en offentlig och mänsklig ursäkt från Staten. Ska Staten be om ursäkt till alla berörda döva för all lidande och utsatthet de äldre generationerna har varit med om även förtrycks vi fortfarande idag, ska du visa ditt stöd genom att skriva på. Namninsamlingen med folkets stöd ska vi sedan skicka vidare här med en fråga till Sveriges Dövas Riksförbund om att ta fram det här utredningen på nytt, och det är dags anser vi att målet ska genomföras och fortfarande är självklart akutellt.

Staten ska be om ursäkt!

 

 

 


Teckenspråkets Röst    Kontakta namninsamlingens skapare