Stäng väg M 2111 för genomfart

I samband med viltstängsling av väg 19 och väg 23 sträckan Rävninge-Östanå trafikplats föreslår vi att infarten till väg M 2111 från väg 23 stängs av. På detta sätt stoppas onödig genomfartstrafik vilket skulle förbättra miljön och livskvaliteten för alla som bor utmed väg 2111. Den hade passat fint som cykelväg för att binda ihop kyrkbyn i Hästveda med Glimminge. Detta skulle också kunna var en del av en fin cykelväg runt Tydingen.

Det är ca 30 hushåll som berörs av trafiken på väg M 2111, varav 8 är åretruntboende och resterande boende med fritidshus.

Vi upplever att det är mycket trafik som väljer att passera över väg 2111, även tung trafik dvs många lastbilar passerar dagligen. Många fordon ”genar” mellan väg 19 och 23 vilka båda har hastighetsgränsen 100 km/tim. Detta medför många på- och avfarter ut på vägar med höga hastigheter med de risker som följer av det. Dessa fordon kan lika gärna köra via Östanå trafikplats utan att förlora nämnvärd tid och på ett betydligt säkrare sätt.

För övrigt, även om väg 2111 inte stängs för genomfartstrafik, bör man ta bort skylten mot Hästveda vid avfarten från väg 19 till väg 2111. Sätt istället Hästveda-skylten vid Östanå trafikplats så att trafik norrifrån svänger in på väg 23 direkt. Trafik söderifrån fortsätter förhoppningsvis norrut, förbi väg 2111, till Östanå trafikplats och tar sig mot Hästveda via väg 23. Trafikverket bör även uppmana Google att ändra sina vägbeskrivningar så att all trafik leds via Östanå trafikplats istället för väg 2111.


Ingrid Sandborgh och Marita Lindberg    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Ingrid Sandborgh och Marita Lindberg överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...