Söderfors måste ha Rörholmsbadet och campingen kvar!

147959295_295900605204228_4130935159059301049_n_källa_gunilla_johansson_redigerad3.jpgDen vackra bruksorten Söderfors i norra Uppland har sedan början på 1970-talet en fantastisk utomhusbadanläggning, Rörholmsbadet. På den tiden var det Söderfors kommun som såg till att Rörholmsbadet byggdes. Sedan 1974 har Söderfors varit en ort i Tierps kommun.

Under många år har bruksborna känt av Tierps kommuns ovilja att satsa på Söderfors, och fått se på hur orten sakta nedrustats. Bruksborna har protesterat och kämpat mot många ofördelaktiga kommunala beslut.
Nu är det dags att protestera igen
.

  • När eleverna på Bruksskolan fick duscha i mögliga duschar fick Tierp en ny gymnastikhall.
  • När ekonomiskt bidrag uteblev för Söderfors Folkets Hus-förening äventyrades hela den stora samlingslokalen Parkhallens existens och framtid.
  • När de gamla bruksborna som bodde på äldreboendet Hällbacka var tvungna att flytta till andra boenden på andra orter i kommunen pga att Tierps kommun beslutar att stänga Hällbacka. På grund av denna nedläggning försvann arbetstillfällen från orten.
  • När Tierps kommun inte hade pengar till driftskostnaden för den konstfrusna bandyplanen fick Tierp studentbostäder och en crosshall med stora planer på ett crossgymnasium. Nu står Söderfors utan hjälp till konstfruset från kommunen och Tierps crosshall står öde. Barn- och ungdomsverksamheten fick lägga ned sin verksamhet. Bandyplanen är den enda i kommunen och har genom åren gett många kommuninvånare, och även andra, glädjen att kunna åka skridskor utomhus.
  • När Tierps kommun inte hade pengar till driftskostnaden för Rörholmsbadet beslutade de att sälja. De valde köparen med det näst högsta budet eftersom denne köpare hade för avsikt att driva och utveckla bad- och campinganläggningen vidare i Söderfors.

Rörholmsbadet köptes av den positiva och drivna Christer Skogsberg som hade stora planer för badet och campingen. Det drivet och den viljan som Skogsberg besitter är just precis det samhället Söderfors behöver för att må bra och känna trygghet. 

Med många tusentals besökare på badet och den eftertraktade campingen skapas ett mervärde, det genereras arbetstillfällen och intäkter även för andra aktörer på orten såsom livsmedelsbutiken och föreningslivet.
Rörholmsbadet och campingen ligger naturskönt med utsikt över Dalälven och Söderfors båthamn, fina fiskevatten samt nära till skog och mark.  

När bassängerna fylldes med vatten sommaren 2020 upptäckte Skogsberg att vattnet läcker ut ur systemet. Tierps kommun och Tierpsbyggen uppgav då att de skulle stå för merkostnaderna som uppkom i och med läckaget och att reparationen av det som läcker skulle ske efter säsongen 2020. Det har inte infriats, än.
2021-02-03 publicerades det öppna brevet undertecknat Christer Skogsberg på sociala medier och Söderforsborna blir då varse att badet och campingen kommer att stängas, pga Tierps kommuns agerande där de inte håller vad de lovat.

Hur kan det få bli så här?
Hur kan vi åter och återigen prioriteras bort, av den kommun vi faktiskt tillhör? Vi har fått nog nu! Söderfors behöver badet och campingen.

Vi står upp bakom, och stöttar Rörholmsbadets ägare Christer Skogsberg i frågan om att Tierps kommun ska stå som ansvariga för de extra kostnader som uppkommit i och med läckaget samt att Tierps kommun ska stå för kostnader för reparation av läckaget.  

Vänligen stötta och backa upp oss genom att skriva under.
Ni som skriver under på www.skrivunder.com kommer att få ett mail där ni måste bekräfta namnunderskriften.                                                                                      

TACK!