SKYDDA RÄDDNINGSTJÄNSTENS ARBETSTIDER

Vi som skriver under det här arbetar som brandmän och brandbefäl i Sverige.

Vi vädjar till arbetsmarknadens parter att undanta räddningstjänsten från EU-direktivet om arbets- och vilotider, i enlighet med direktivets Artikel 17.

My_project-13.jpegSkriv endast under om du arbetar i räddningstjänsten. Viktigt att du skriver under med ditt riktiga namn. Vi rensar löpande om det kommer felaktiga aunderskrifter.

 

Vi är generellt positiva till att arbetstagarnas vilotider säkras – men om vårt avtal (Bilaga R) skrivs om efter EU-direktivet kan detta få mycket negativa och långtgående konsekvenser för svensk räddningstjänst:  

Om inte räddningstjänsten undantas från EU-direktivet äventyras svensk beredskap. Räddningstjänsten utgör ryggraden i den civila beredskapen. Inte minst visar kriget i Ukraina vilken avgörande roll en fungerande räddningstjänst spelar. Detta är också anledningen till att regeringen återinför civilplikten, och att räddningstjänsten då är först ut.       

En förändring av arbetstiderna kommer innebära att en betydande del av Sveriges heltidsbrandmän måste se sig om efter ny sysselsättning. Räddningstjänsten har små marginaler, i hela landet finns endast 4000 heltidsbrandmän. Ingen vet hur många som kommer sluta, men vi vet att det redan nu är alldeles för många som flaggar för att de inte kommer att kunna arbeta kvar. De som slutar kommer dessutom i hög utsträckning vara de med störst erfarenhet och kunskap. I förlängningen kommer det bli svårare att rekrytera ny personal då en försämring av schemaläggningen gör yrket avsevärt mindre attraktivt. Redan idag kämpar många räddningstjänster med att hitta och behålla rätt kompetens.

Med EU-direktivet kommer en stor andel av landets deltidsbrandmän tvingas sluta. Den som arbetar med kommunen som arbetsgivare kan inte längre jobba som brandman på deltid. Om larmet går på natten bryts dygnsvilan och EU-direktivets regler kan inte följas. Smma gäller deltidsbrandmän som också arbetar som heltidsbrandmän - och de är många. EU-direktivet skulle innebära att många deltidskårer förlorar runt hälften av sina brandmän.

  • För att säkra beredskapen behöver ett undantag från EU-direktivet göras.    

Direktivet försvårar vår möjlighet till återhämtning. Räddningstjänstens förutsättningar är unika. Under jourpassen nattetid ges möjlighet till vila och sömn när vi befinner oss på stationen och väntar på larm. Vi arbetar av den anledningen längre nattpass än dagpass och förlägger dygnspass på helgerna. I en del räddningstjänster är, som i många andra länder, alla arbetspass dygnspass.     

Dagens arbetstider ger brandmän och brandbefäl möjlighet till ordentlig vila och återhämtning mellan arbetspassen. Samtidigt skapar det förutsättningar att kunna kombinera skiftarbete med vardag och familjeliv, trots att brandstationerna bemannas dygnet runt, årets alla dagar, av endast fyra skift.    

Med EU-direktivet kommer möjligheten till riktig vila och återhämtning att bli betydligt sämre då dagpassen måste förlängas och dygnspassen omöjliggörs. Möjligheten att kombinera yrkesliv medfamiljeliv försämras därmed drastiskt. Förväntat nytt schema ger avsevärt mindre tid hemma då barnen är vakna och möjlighet till lämning och hämtning i förskola och skola.

  • För att säkra den psykosociala arbetsmiljön och ge möjlighet till riktig återhämtning, och för att det ska vara möjligt att vara både brandman och förälder, behöver ett undantag från EU-direktivet göras.

Namninslamlingen med insamlade namn kommer överlämnas till arbetmarkandens parter (SKR, Sobona, beörda fackförbund) samt berörda poitiska beslutsfattare.


Brandmän och brandbefäl i Sverige    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Brandmän och brandbefäl i Sverige kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte denna information på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...