SKYDDA RÄDDNINGSTJÄNSTENS ARBETSTIDER

Vi som skriver under det här arbetar som brandmän och brandbefäl i Sverige. Vi vädjar till arbetsmarknadens parter att använda möjligheten att undanta räddningstjänsten från EU-direktivet om arbets- och vilotider.

My_project-13.jpeg

EU-direktivet förbjuder arbetspass längre än 13 timmar och omöjliggör dygnspass, något som idag är standard i räddningstjänsten. Just nu ser SKR och fackförbunden över vårt avtal och om eller hur det ska anpassas efter EU-direktivet.  

Om direktivet införs skulle det sannolikt innebära bland annat tre arbetspass på helgen (fredag, lördag, söndag natt och omvänt dag) istället för ett sammanhängande arbetspass, och dagpass på minst 11-12 timmar.  

 (Skriv endast under om du arbetar i räddningstjänsten. Viktigt att du skriver under med ditt riktiga namn.)

Vi är generellt positiva till att arbetstagarnas vilotider säkras – men om vårt avtal (Bilaga R) skrivs om efter EU-direktivet kan detta få mycket negativa och långtgående konsekvenser för svensk räddningstjänst:  

Om inte räddningstjänsten undantas från EU-direktivet äventyras svensk beredskap. Räddningstjänsten utgör ryggraden i den civila beredskapen. Inte minst visar kriget i Ukraina vilken avgörande roll en fungerande räddningstjänst spelar. Detta är också anledningen till att regeringen återinför civilplikten, och att räddningstjänsten då är först ut.       

En förändring av arbetstiderna kommer innebära att en betydande del av Sveriges heltidsbrandmän måste se sig om efter ny sysselsättning. Räddningstjänsten har små marginaler, i hela landet finns endast 4000 heltidsbrandmän. Ingen vet hur många som kommer sluta, men vi vet att det redan nu är alldeles för många som flaggar för att de inte kommer att kunna arbeta kvar. De som slutar kommer dessutom i hög utsträckning vara de med störst erfarenhet och kunskap. I förlängningen kommer det bli svårare att rekrytera ny personal då en försämring av schemaläggningen gör yrket avsevärt mindre attraktivt. Redan idag kämpar många räddningstjänster med att hitta och behålla rätt kompetens.

  • För att säkra beredskapen behöver ett undantag från EU-direktivet göras.   

 

Direktivet försvårar vår möjlighet till återhämtning. Räddningstjänstens förutsättningar är unika. Under jourpassen nattetid ges möjlighet till vila och sömn när vi befinner oss på stationen och väntar på larm. Vi arbetar av den anledningen längre nattpass än dagpass och förlägger dygnspass på helgerna. I en del räddningstjänster är, som i många andra länder, alla arbetspass dygnspass.     

Dagens arbetstider ger brandmän och brandbefäl möjlighet till ordentlig vila och återhämtning mellan arbetspassen. Samtidigt skapar det förutsättningar att kunna kombinera skiftarbete med vardag och familjeliv, trots att brandstationerna bemannas dygnet runt, årets alla dagar, av endast fyra skift.      

Med EU-direktivet kommer möjligheten till riktig vila och återhämtning att bli betydligt sämre, och möjligheten att kombinera yrkesliv med familjeliv försämras drastiskt. Förväntat nytt schema ger avsevärt mindre tid hemma då barnen är vakna och möjlighet till lämning och hämtning i förskola och skola.

  • För att säkra den psykosociala arbetsmiljön och ge möjlighet till riktig återhämtning, och för att det ska vara möjligt att vara både brandman och förälder, behöver ett undantag från EU-direktivet göras.

Namninslamlingen med insamlade namn kommer överlämnas till arbetmarkandens parter (SKR, Sobona, beörda fackförbund) samt berörda poitiska beslutsfattare.


Brandmän och brandbefäl i Sverige    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Brandmän och brandbefäl i Sverige lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...