Nej till deponin i Sorunda

Kommentarer

#9

Är rädd att grundvattnet kommer att påverkas

Anders Ivarsson (Grödby, 2019-11-21)

#12

Jag är orolig över hur grundvattnet kommer kunna påverkas samt över den kraftigt ökade mängden av tung trafik på vägarna runt Sorunda detta kommer medföra

Linda Ivarsson (Nynäshamn, 2019-11-21)

#14

Jag vill inte ha ökad lastbilstrafik förbi våra skolor!

Erik Karlsson (Sorunda, 2019-11-21)

#16

Det kommer att försämra vårat boende med tung trafik och dampartiklar mm

Mikael Karlsson (Sorunda, 2019-11-21)

#18

Det kommer bli ännu mera trafik och påverkar alla negativt som bor där.
Mamma bor vid Fagersjön och vi är där ofta. Vattentäkten är väl skyddad ?!

Anneli Rytterlund (Sundbyberg , 2019-11-21)

#23

Deponin som planeras dumpas runt fagerviks och grödbys område.

Harriet Strömberg (Nynäshamn, 2019-11-21)

#28

Tung trafik kommer öka nära bostadsområden

Bo Johnsson (Grödby, 2019-11-21)

#33

Jag bor med min familj och den innheåller 3 barn. Inte få mer trafik i våra närområden där det finns skolor och förskolor.

Milla Sassila (Sorunda, 2019-11-21)

#34

Hur kan man göra detta när man samtidigt planerar för ett bostadsområde alldeles i närheten?!

Jeanette Frid (Sorunda, 2019-11-21)

#35

Fara för barnen å vattnet

Fredrik Tietjens (Sorunda , 2019-11-21)

#39

Jag tycker att det är för jävligt att man inte har några positiva planer för Sorunda. Det enda vår bygd verkar duga till, så är det att tippa skit här. Vi har barn som bor utefter 225. Mängden lastbilar som kör på 225 är redan idag hög, och dom komner iså fall bli ännu fler. Sen ska "massorna" köras på slingriga småvägar för att slutligen tippas mittemellan två välbebygda områden, Grödby och Sunnerby. Nej, det måste finnas andra geografiska områden som är bättre lämpade för ändamålet. Låt oss ha vår skog i fred!!

Marie Pettersson (SORUNDA, 2019-11-21)

#42

Jag vill inte ha en massa tung trafik i närheten av där jag bor och alldeles bredvid mitt barns förskola.

Maria Avelin (Sorunda, Stockholm, 2019-11-21)

#48

Jag vill inte ha mer tungtrafik på små vägarna än den som redan existerar då de både förstör vägarna och skitar ner.

Simon Hollén Liljestedt (Sorunda, 2019-11-21)

#49

Ökad trafikbelastning vid förskola och 30 zone. Inte genomtänkt.

Juliane Stanford (Sorunda, 2019-11-21)

#52

Det förstör vår natur

Nicklas Suneson (Nynäshamn , 2019-11-21)

#55

Det redan idag är förmycket tung trafik som blåser förbi på vägen

Uffe Strandh (Sorunda, 2019-11-21)

#57

Det påverkar mitt boende och barnens väg till skolan negativt!!!

Annica Linder (Sorunda, 2019-11-21)

#59

Sorunda behöver inte mer förstörelse! Definitivt inte där folk bor!

Annelie Andersson (Nynäshamn, 2019-11-21)

#68

Jag skriver på för att jag inte vill se denna verksamhet, ökad tung trafik på våra vägar eller riskera påverkan på det grundvatten vi skyddar!

Therese From (Sorunda, 2019-11-21)

#75

Jag inte vill ha ett Deponie i närheten samt alldeles för nära vattenskyddsområde. Vi blev tvångsanslutat till detta vatten och nu planeras ett Deponie där. NEJ

Maximilian Bischoff (Sorunda , 2019-11-21)

#77

Jag inte vill ha nån sorts deponi så nära mitt och min familjs dricksvatten.

Sophie Myrtenblad (Sorunda, 2019-11-21)

#78

Helt vansinnigt att transportera detta på dåliga vägar som redan är överbelastade Att sedan dumpa detta i naturen är lika korkat. Avsikten var väl att krossa massorna och därmed störa omgivning. Nej låt berget var kvar i Norvik om man inte kan transportera det sjövägen.

Tage Hjelm (Nynäshamn, 2019-11-21)

#86

Den påverkar miljön negativt.Den ökar yrkestrafiken som redan nu är en belastning.

Joakim Brovall (Sorunda, 2019-11-21)

#97

Negativ miljöpåverkan.

Gunnar Jonsson (TYRESÖ, 2019-11-21)

#98

Barn, barnbarn och barnbarnsbarn
bor efter vägen. Negativ miljöpåverkan.

Kerstin H Jonsson (Tyresö, 2019-11-21)

#106

Ur alla synvinklar dumt projekt. Dom här återkommande idéerna om att utan lämpliga vägar transportera ofantliga mängder genom och till Sorunda måste få ett slut. Norviks-vansinnet får vi leva med och det får räcka och blir över.

Acke Rising (Sorunda, 2019-11-22)

#110

Jag anser att deponin kommer att skada vår närmiljö. För mycket tung trafik nära område där barn vistas dagligen. Buller, slitage på vägar, gifter i luft och mark tillförs den natur vi sökt oss till för lugn och ro och trygg uppväxt för barnen.

Christina Landegren (Sorunda, 2019-11-23)

#114

Vi redan har tung trafik på våra små vägar i o m ösmo-nynäs lastbilscentral som ligger i grödby. Området växer och med det blir det mer barnfamiljer. Dessa barn ska ta sig till och från skolor. Gåendes till buss eller cyklandes hela vägen, Vilket redan är en trafikfara. Hur blir det då med mer tung trafik...

Jenny Lundgren (Sorunda/Grödby, 2019-11-23)

#118

Jag skriver på denna namninsamling och motsätter mig helt att Sorunda/Grödby ska bli Nynäshamns soptipp eller ett sätt att förstöra vår vackra natur och förgifta miljön.

Sofie Pramgren (Grödby, 2019-11-23)

#123

Björn Persson

Björn Persson (Grödby, 2019-11-24)

#129

Karin Norman Bodin

Karin Norman Bodin (Norra sorunda, 2019-11-25)

#131

Detta är vansinne. Väg 225 är redan överutnyttjad av tung och farlig trafik.

Johan Demarkesse (Stockholm, 2019-11-25)

#134

NEJ till den planerade deponiverksamheten Nynäshamn Torp 14.1 eftersom den påverkar mig/mitt boende negativt

Sandra Höglund (Sorunda , 2019-11-25)

#136

Vill inte ha ökad trafik där

Peter Forselius (Ösmo, 2019-11-25)

#137

Lillemor Klingstedt

Lillemor Klingstedt (Grödby Sorunda, 2019-11-25)

#138

Den ökade tunga trafiken ii området.
Måste finnas områden nämre hamnområdet som kan vara aktuella för deponin, så transporterna blir kortare.

Curt Juhlin (Sorunda, 2019-11-25)

#148

Det bör för många djur på den lilla vägen och flertal djur har dött inklusive mina katter när jag bodde där så nu kämpar jag för dom nya ägarna runt om i norr enby

Sandra Finnberg hagberg (Ösmo , 2019-11-26)

#149

Det är redan nu för mycket tung trafik på denna vägsträcka!!

Jonas Lund (Ösmo, 2019-11-26)

#150

Jag skriver under detta pga att detta kommer störa min vardag, påverka mitt boende i kommunen och allt runtomkring området.

Niklas Lindgren (Stockholm, 2019-11-26)

#153

NEJ

Muhammad Bengtsson (Sexdrega, 2019-11-26)

#154

Är ju direkt olämpligt att lägga deponin så lastbilarna måste åka på väg 225.
Detta utöver den enorma mängd lastbilar från Norviks hamn som kommer att välja den vägen!
Tro nu inte att godset kommer att gå på järnväg för det är bara en liten del som kommer att fraktas på järnvägen.

Tomas Jakobsson (Sorunda, 2019-11-26)

#161

Anneli Fådal

ANNELI Fådal (Sorunda, 2019-11-26)

#164

Redan för mycket tung trafik på vägarna här omkring. Finns för få/saknad gångvägar längs stora delar av vägen.

Lars Jönsson (Sunnerby, 2019-11-26)

#167

Jag bor nära och vill inte ha detta här

Angelica Olsson (Sorunda, 2019-11-26)

#170

Det är vansinne att öka trafiken ytterligare i ett område där skola och förskola är belägen idag. Tänk om och tänk rätt!

Emelie Vesterholm (Sorunda , 2019-11-26)

#176

Vi måste värna om vår miljö, våra barns säkerhet. Vi måste förhindra läckage till grundvatten ( vattentäkten Gorran, hela bygdens vattenförsörjning)

Lennart Hedqvist (Sorunda, 2019-11-26)

#179

Det är nog med tunga transporter!

Charlie Zetterberg (Nynäshamn , 2019-11-26)

#196

Det skulle vara katastrofalt.

Annika Larsson (Sorunda, 2019-11-26)

#199

Grödby ska inte vara någon deponin

Anders Karlsson (Sorunda , 2019-11-26)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...