Årets mest populära namninsamlingar

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2023) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Löneuppror tandsköterskor REGION VÄSTERNORRLAND

Skapad: 2023-03-12 Statistik

Stoppa utvisningar av etablerade flyktingar.

Skapad: 2023-02-27 Statistik

Byta dynan!

Skapad: 2023-02-20 Statistik

Gratis mensskydd i skolor i Trelleborg

Skapad: 2023-03-08 Statistik

Degernäs cykel- och gångbana

Skapad: 2023-02-21 Statistik

Rör inte vår dagmamma!

Skapad: 2023-03-11 Statistik

Löneuppror tandsköterskor REGION VÄSTMANLAND

Skapad: 2023-03-12 Statistik

Barnen har rätt till en trygg skolgång, våga satsa på alla barn i Västerviks kommun.

Skapad: 2023-02-05 Statistik

Buss 528 i Töjnan

Skapad: 2023-03-21 Statistik

Löneuppror tandsköterskor REGION VÄRMLAND

Skapad: 2023-03-12 Statistik

Löneuppror tandsköterskor REGION GÄVLEBORG

Skapad: 2023-03-12 Statistik

Utan bönder ingen civil beredskap

Skapad: 2018-06-09 Statistik

Rädda Äldrepsykiatriska mottagningen i Uddevalla

Skapad: 2023-02-08 Statistik

Bussen måste tillbaka!

Skapad: 2023-01-07 Statistik

Löneuppror tandsköterskor REGION HALLAND

Skapad: 2023-03-12 Statistik

Rädda Hovings malmgård

Skapad: 2018-08-17 Statistik

Nordvästra Syrien vädjar om hjälp

Skapad: 2023-02-09 Statistik

Furuviksparkens VD Sandra Wilke AVGÅ

Skapad: 2022-12-20 Statistik

Löneuppror tandsköterskor REGION ÖREBRO

Skapad: 2023-03-12 Statistik

Gång- och cykelväg till Söra!

Skapad: 2023-03-22 Statistik