Sänk ljudnivån och reglera tiden för krogmusik i Öregrund!

ÖREGRUNDSRÅDET är ett politiskt och kommersiellt obundet nätverk.
I Öregrund finns redan många föreningar som verkar inom vitt skilda områden. Det som saknas är en aktör som verkar för Öregrundsbor året om.


Öregrundsrådet menar att de ljudnivåer som krogarna tvingar på närboende och gästande fritidsbåtar inte är acceptabla. Den tid som ljudterrorn pågår (fram till klockan 02) är inte heller acceptabel och skiljer sig avsevärt från likvärdiga orter.

Den 26 juli 2023 fick bl.a. medlemmar i Öregrundsrådet en inbjudan till ett möte om bullret från krogar och musikevenemang i centrala Öregrund. En hälsoskyddsinspektör från Östhammars kommun medverkade och berättade vad kommunen gör och kan göra för att via lagstiftning ålägga krogarna att begränsa volymen. Men, det är politiken som beslutar om hur länge krogarna och andra arrangörer får spela musik.
Konsekvensen, med nuvarande ljudnivå, för närboende är att de hålls vakna av den tunga basgången som tar sig in hus och lägenheter.
Musiken påtvingas inte ’bara’ närboende, utan basgången hörs till Gräsö, till Tallparken och har medfört att Öregrunds gästhamn har fått dåligt rykte.

Den 30 augusti 2023 ska vi som hade möte den 26 juli samlas igen under samma tema: Ljudnivåerna från Öregrunds hamnområde. Till det mötet hoppas vi i Öregrundsrådet kunna visa hur många som stöttar vår namninsamling och därmed stöttar hälsoskyddsinspektörernas arbete för att via Miljöbalken få ner ljudnivåerna.

Namninsamlingen pågår t.o.m. måndag 28 augusti.
(Endast digital namninsamling.)

Mottagare av namninsamlingen: Östhammars kommunstyrelse samt hälsoskyddsinspektörer i Östhammars kommun (sektor samhälle).

Ni som skriver på, på den här namninsamlingen står alltså bakom kravet:
Sänk ljudnivån och reglera tiden för krogmusik i Öregrund!  

ÖREGRUNDSRÅDET
Webben: www.oregrundsradet.se