Sänk hastighetsbegränsningen i Bjärby

Vi Bjärbybor önskar vistas i en levande landsbygd, där olika verksamheter kan skänka glädje åt invånarna. Ett liv och sammanhang där vi kan gå en promenad mellan frisören, grannen eller caféet. En by där grannbarnen kan gå hem till varandra och leka i sitt närområde. Där vi både kan köra och gå tryggt. Det är fullständigt omöjligt för oss i dagsläget eftersom hastighetsbegränsningen i vår radby (där husen ligger tätt efter varandra med endast ett fåtal meter till landsvägen) är satt till 70 km/h, trots att det i närliggande radbyar är 50 km/h som gräns.

Det är alltför generösa hastigheter i ett tätt bebyggt område / radby. Våra fönster skallrar när bilar kör förbi. Det säger en hel del om hur icke anpassad hastigheten är i förhållande till närliggande bebyggelse och liv. Under hela året, men särskilt på somrarna vistas många barn mellan 1-13 år i husen på den enda väg som går genom Bjärby. Samma väg där bilar alltså får köra i 70km/h bara ett fåtal meter från barnen. Det finns inga trottoarer eller utrymmen bredvid vägen. Vi får gå på led för att inte bli påkörda. Det populära Bjärbybadet har ökat trafiken och det är ytterligare en viktig faktor som gör att en förändring/förbättring måste ske snarast. Det är inte en fråga om huruvida en allvarlig olycka kommer att äga rum eller inte utan när den inträffar.

Det självklara förslaget är att hastighetsbegränsningen 50 km/h skall gälla från Åkerby till Lerkaka där många barn vistas året runt i samtliga radbyar. Alternativets påverkan på hastighet och stoppsträcka kan synliggöras på detta sätt:

Hastighet Åkerby-Lerkaka:

Sträckan är totalt ca 6,1km. Ca 1,4km av denna sträcka är redan 50km/h-väg så det handlar om ca 4,7km. 

Formel: ((sträcka i km/original hastighet)*60) – ((sträcka i km/ny hastighet)*60) = tidsvinst i minuter.

Tidsförlust på 4,7km om hastigheten sänks från 70 till 50km/h:

((4,7/70)*60) – ((4,7/50)*60)) = 4,03-5,64 = -1,61 minuter

Man förlorar alltså ca 1,5min om hastigheten skulle sänkas från 70 till 50km/h.

Stoppsträcka:

https://ntf.se/fragor-och-svar/trafikmiljo/hastighet/hur-raknar-man-ut-reaktionstrackan/

Stoppsträcka vid 50 km/tim på torr asfalt:

Reaktionssträcka = (50/3,6)*1 = 13,9 m

Bromssträcka = 50*50/(250*0,8)= 12,5 m

Stoppsträckan = 13,9+12,5 = 26,4 m

 

Stoppsträcka vid 70 km/tim på torr asfalt:

Reaktionssträcka = (70/3,6)*1 = 19,4 m

Bromssträcka = 70*70/(250*0,8)= 24,5 m

Stoppsträckan = 19,4+24,5 = 43,9 m

Skillnad: 17,5m

 

Vår förhoppning är att denna namninsamling kan påverka Trafikverket att sänka hastigheten i Bjärby.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Nadine Blanck kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi kommer inte att visa din gatuadress offentligt online.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...