Säker skol och cykelväg i Norra Karlsborg

Jag väntade för länge med att ta tag i detta och nu har det skett, det som inte fick hända!

Vi är många i fina Karlsborg som behöver eller väljer att cykla till och från skola och jobb eller som bara cyklar för njutnings skull. Oavsett varför man cyklar så behövs en trygg cykelväg med säkra passager utmed och över trafikerade vägar. Det gäller inte minst då man cyklar utmed raksträckor med fartgräns 60km/h som traffikeras av tung trafik. 

I nuläget har barn som bor i Hanken inte en enda säker övergång till cykelbanan som leder till centrum och skolor. Från Svanvik till norra infarten till Norra skogen där 60km/h gäller är det bara små stenar som skiljer körbana från cykelbana. De är mer till fara än skydd då man riskerar att välta ut i körbanan om man råkar åka emot dessa. Ett barn som vänder sig om för att titta bakåt kan lätt vingla till. Dessutom inbjuder denna raksträcka många till att överskrida gällande hastighetsgräns med råge. Ett mindre problem i sammanhanget är att man ofta får en dusch när det regnar då man tvingas cykla så nära vägbanan att det inte hjälper att bilar håller ut. Speciellt inte då vägbanans ojämnheter dessutom skapar vattensamlingar som gör det omöjligt för större fordon att undvika nedskvättning av fotgängare eller cyklister.

Idag skedde en olycka av det slag jag oroat mig för och jag antar att händelsen inte undgått någon.

Detta med cykelväg mm har nog diskuterats många gånger vad jag förstått och jag har sedan länge tänkt att jag skulle försöka påverka detta. 

Jag var inte snabb nog och olyckan är skedd men nu måste något göras och jag vill att så många som möjligt av er därute ställer upp med ert namn för att påverka och förändra! Jag samlar namn, kontaktar kommun och transportstyrelsen och nu finns inga tänkbara argument emot att göra en förändring men jag behöver ER hjälp!

Skriv under på följande:

Vi måste få en säker cykelväg i norra Karlsborg mellan Svanvik och Norra infarten mot Norra skogen genom att:

  • Öka avstånd mellan väg och cykelbana med t.ex dike/plank el dyl. som det i nuläget redan är på sträckan efter nämnda infart.
  • Hastighetskamera
  • Skapa säkra övergångsställen med farthinder alternativt bro/undergång  på 60-sträckan samt vid rondell

/Evelynn Bergström, orolig förälder, lärare och medmänniska

 

 

 


Evelynn Bergström    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Evelynn Bergström kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...