Säg NEJ till en ny stad i Sydöstra Uppsala!

  • Idag finns 4000 bostäder i Sävja, Bergsbrunna och Nåntuna/Vilan. 
  • Kommunen planerar för 21 500 nya bostäder på områdets öppna ytor och skogar, det vill säga en befolkningsökning med 500%!
  • Hur tror DU att 60 000 människor kommer påverka närområdet och naturreservatet Lunsen?

Vi kräver:

- att natur och kulturvärden såsom Lunsen, Årike och Linnéstigar bevaras.

- att inte ha stadsmiljö i direkt närhet till det befintliga  bostadsområdet utan bevara områdets karaktär.

- att inte bo på en byggarbetsplats under 30 år.

- att fördela utbyggnaden av bostäder över hela Uppsala kommun.

- att alla avgörande beslut tas efter valet 2022!

Vi önskar att Uppsala behåller sin karaktär som en  sammanhängande medelstor universitetsstad med levande stadskärna.


Föreningen Sydöstra Uppsala. www.sydostrauppsala.se    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Föreningen Sydöstra Uppsala. www.sydostrauppsala.se lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...