Rör inte vår chef!

  • Under tisdagen den 26/9 nåddes vi av uppgiften att vår vårdenhetschef XX valt att avsluta sitt chefsuppdrag relaterat till samarbetssvårigheter med verksamhetschef YY.  Vi är många på kliniken som är bestörta och ledsna över detta, då vi upplever att vi varit lyckligt lottade med en chef som XX, som är lyhörd och engagerad, och som syns i verksamheten på daglig basis.

I motsats till XXs engagemang har YY inte varit synlig alls på vår klinik. Majoriteten av medarbetarna vet inte vem hon är, då hon endast vid ett fåtal tillfällen gjort sig hastiga besök här, och inte visat något intresse för varken oss som medarbetare eller vår arbetsplats.

Förlossningsvården i Hudiksvall står inför stora utmaningar relaterat till det EU-beslut om dygnsvila som innebär stora schemaförändringar för oss från och med i höst. Ytterligare en utmaning för verksamheten blir införandet av E-journaler. I denna turbulenta tid behöver vi en chef som står stadigt med fötterna på jorden, och ett chefsbyte skulle i detta läge innebära en stor påfrestning på en redan skör personalsituation.

Vi är flera medarbetare som känner oss tveksamma till att arbeta kvar på denna klinik utan det trygga stöd som XXs chefsskap innebär.

Vi kräver att YY avgår, då vi anser att det är vad som krävs för att vår klinik ska få fortsätta vara den välfungerande klinik som den är.

Medarbetare vid Hudiksvalls sjukhus, kvinnokliniken


Elida Merio, kvinnokliniken Hudiksvall    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Elida Merio, kvinnokliniken Hudiksvall lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.