Renovera "Ge Järnet" - Medborgarförslag Nykvarn

Renovera Ge Järnet kulturmagasinet

Bakgrund:År 2016 dömdes Ge Järnet ut vid en besiktning och de föreningar som hade sin verksamhet där flyttades ut. Därefter har frågan om åtgärd tagits upp i kommunstyrelsen utan resultat. En orimligt hög summa om 23 Mkr har föreslagits 2017. 

Syfte med medborgarförslag: Vid minst 50 namnunderskrifter tvingas kommunen att agera i frågan.

Idag: De föreningar som kördes ut, andra föreningar samt vissa privata idrottssällskap har intresse av bättre / större lokaler. Trots byggnation av Furuborgshallen saknas ännu specifika lokaler med behov av särskilda mattor och annan utrustning, exempelvis aktiviteter som dans, musik, kampsport och gymnastik. Verksamheter som i vissa fall även kan knytas till kultur och samsas om lokal och tema för att gynna Nykvarns kulturella utbud, i enlighet med tidigare förslag för Ge Järnet som diskuterats av kommunstyrelsen.

Nykvarns aktuella kultur- och fritidspolitiska policy (1):

”Kom närmare” heter Nykvarns kommuns vision 2035 och uttrycker att det ska vara lätt att ha en aktiv vardag med friluftsliv och idrott.“Fokusområde: Möjligheter att mötas – platser för kultur och fritidI Nykvarn ska medborgarna ha tillgång till en mängd kreativa och inspirerande platser förkultur, idrott och fritid. Dessa platser utgår vanligtvis från natur och idrottsliv men ocksåfrån kultur och kulturmiljöer, vilka utgör en resurs i samhällsplaneringen och besöksnäringen.”

Slutsats:

Att renovera Ge Järnet till brukbar status ligger helt i linje med kommunens vision och mål om att skapa förutsättningar för en aktiv vardag, med stor bredd och med anknytning till kultur. Samtidigt bevarar man en vacker byggnad i en inspirerande miljö, samt bidrar till att värna om och bibehålla omgivningar i Nykvarns historiska miljöer - i detta fall Herrgården och intilliggande byggnader så att nybyggnation inte skämmer och begränsar miljön.

Förslag:

1.  En ny besiktning bör utföras som en second opinion, av annat besiktningsföretag, med dokumenterad kunskap av äldre byggnadskonstruktion och dess vårdbehov.

2.  Upphandling avseende renovering av bärande konstruktion, med tydlig budget.

3.  Satsa “lagom”, genom att hellre sikta på enkelhet och stora öppna ytor än att bli för specifik och därmed begränsa byggnadens flexibilitet och möjlighet.

4.  Förslagsvis lämnas interiöra arbeten, samt uppvärmning, vatten- avlopp och elektricitet till lokala företag i etapper om maximalt 50 tkr, vilket är gränsen för kommunens direktupphandling, i syfte att:

  a) Möjliggöra projekt som involverar och engagerar exempelvis Praktiska gymnasieskolan, alternativt föreningar inom kultur och konst, med intresse för äldre byggnadsvård. 

  b) Gynna Nykvarnsbaserade företag med stark anknytning till vår kommun och med intresse för dess utveckling och bevarande.

  c) Engagera de föreningar och grupper som sedan ska få nyttja lokalen/-erna, i syfte att skapa medbestämmandemöjlighet, ansvarskänsla och sporra till aktivitet.

5.  Om inte punkt 4: upphandla offentligt även totalentreprenaden och sätt kostnaden i perspektivet att först när förutsättningar finns, kan kommunens vision bli sann.

 

Tack!

Hälsningar från engagerade Nykvarnsbor enligt namnlista.

(1): Nykvarns kommuns hemsida, hämtat 2024-04-01: https://nykvarn.se/uppleva-och-gora/kultur--och-fritidspolitisk-policy-2023-2028Screenshot_2024-04-01_13.43_.15_.png

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Therese Winscher kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...