Rätten att kunna försvara sig som enskild individ

I dag använder företag sig av rätten att spela in samtal - i kunskapssyfte - som det så fint heter. Anledningen är att förhindra folk till att bete sig illa i samtal (sedan kan det inspelade samtalet användas som bevis). Bl.a. Försäkringskassan och Telia använder sig av detta. Inte konstigt: två institutioner som alltid hamnat högt i listan på att behandla människor dåligt. Jo, man kan säga ifrån men det går man inte ut med i den röst som spelas upp "samtalet kan komma att spelas in i undervisningssyfte" men inget om hur Du säger nej? Det måste du själv göra då du får kontakt med handläggaren och frågan är om de inte gör det ändå?

Så kommer vi till individens rätt. Helt plötsligt så är det inte tillåtet att spela in om inte respondenten godkänt upptag, vilket offentlig verksamhet väljer att inte göra.

I maktens korridorer kan ett ljudupptag vara det enda beviset den enskilde individen har, eftersom alla tjänstemän (eller anställda i företag för övrigt) har företaget bak ryggen. Du har inte en chans som individ att komma någon vart eftersom dem samarbetar och hjälper varandra, oavsett om det till och med begåtts en brottslig handling.

Jag föreslår därför att jag som enskild individ ska ha rätt att spela in varje samtal med offentlig verksamhet, eller liknande samtal där jag som individ kan behöva ha ljudupptag som bevis. Naturligtvis måste respondenten informeras men ej kunna neka!

I annat fall har vi som individ ingen chans. Då kommer organisationer att få fortsätta behandla människor illa och dem klarar sig. Dem använder sin makt till att förringa dig som individ och framställa dig som en lögnare osv.

Jag vädjar till er alla att skriva under för utan påskrift kommer inte regeringen att förstå problemet och denna undersökning kommer att skickas till regeringen om vi blir tillräckligt många som undertecknar. Namn i detta fall är dock viktigt. I annat falll kommer de inte ens att se på vår protest!

SKRIV PÅ NU!

 

MVH / Lis Elvinsson