Rädda Yllestad skola!

Politikerna i Falköpings kommun förslår en nedläggning av Yllestad skola, och även andra mindre skolor, som en del i det förslag till ny skolorganisation som just nu processas i beslutsapparaten i Falköpings kommun.

Föräldraföreningen arbetar hårt för att Yllestad skola ska finnas kvar som F-3 skola.

Hjälp oss genom att skriva på denna namninsamling!

 

Våra huvudargument:

 

  • Ur barnens perspektiv:

Vi vill att de mindre barnen ska ha sin skolgång nära hemmet, i en liten skola med stor trygghetskänsla, små grupper och åldersintegrering som naturlig del. Detta är vi övertygade om är den bästa grogrunden för barn att lära och utvecklas i. 

Vi vill undvika att barn i åldrarna 6-9 år tvingas tillbringa många timmar per vecka i bussen eller väntande på bussen. De behöver all energi till att lära sig nya saker, utvecklas som individer och ha roligt.

 

  • Ur bygdens perspektiv:

Intresset bland barnfamiljer att bosätta sig på landsbygden är stort. Man är ofta ute efter en lugnare tillvaro, trygghet och närhet till naturen. Den service som är viktigast att ha nära till är barnomsorg, skola och livsmedelsaffär.

En bygd utan skola innebär tyvärr att attraktiviteten minskar och att färre barnfamiljer flyttar in - en alltigenom negativ spiral.

En levande landsbygd förutsätter att det även i fortsättningen finns möjlighet för familjer att kunna bosätta sig på landsbygden, och få till livspusslet på ett bra sätt.

 

Hjälp oss att rädda Yllestad skola!

Skriv på vår namninsamling!

 

Yllestad_skola.PNG


Yllestad föräldraförening gm Rosmarie Stenvall    Kontakta namninsamlingens skapare