Rädda tennisplanen

Tennisplanen vid Rämensvägen, mellan tvärbanestationerna Valla torg och Årstafältet, riskerar nu att rivas. Planbeskrivningen hittar du hos stadsbyggnadskontoret, på Stockolm stads hemsida. "Detaljplan för område vid kv Glavsfjorden i stadsdelen Årsta, S-Dp 2013-20834


Att ta bort tennisplanen är inte bara ett slag mot en idrottsplats utan även ett slag mot folkhälsan! Denna tennisplan  är gratis för medborgarna och kostnadsfria aktiviteter är i dagsläget väldigt begränsade.
Tennisplanen är en viktig mötesplats för människorna i området. Den nyttjas i stort sätt alla dagar om året, sommar som vinter. Den bidrar till en viktig social gemenskap då den nyttjas av personer runtom söderort,  av gammal som ung och flera generationer får möjlighet till rolig träning och aktivitet tillsammans.

Det finns möjlighet till att bygga ett hus intill planen på dess  befintliga plats. Tennisplanen bjuder redan in till gemenskap och ses som en träffpunkt för många människor. Varför inte bygga kring tennisplanen  istället för på den?


I och med denna namninsamling hoppas vi att fler berörda skriver under för att kunna göra skillnad!


Catarina ,Alberto och Audrey    Kontakta namninsamlingens skapare