Rädda Solhems bollplan

RÄDDA SOLHEMS BOLLPLAN!
 
Att bygga en skola på Solhems bollplan skulle innebära ett direkt attentat mot den lokala barn- och ungdomsidrotten i Solhem. Planen har efter en mer än tioårig väntan nu belagts med konstgräs och används flitigt både vardagar och helger för såväl spontanidrott som schemalagd träning. Alla tillgängliga tider för matcher och träning är nu bokade av idrottsförvalt-ningen under hela säsongen 2020!
 
Solhems bollplan används också av Spånga högstadieskola/gymnasium (13 – 19 år med drygt 1 000 elever) för undervisning i idrott, eftersom det är den enda bollplanen på rimligt avstånd från skolan. Huvuddelen av eleverna, särskilt de äldre, får all sin fysiska träning i samband med idrottslektionerna.
 
Spånga Fotboll - med 1 800 medlemmar varav 1 500 aktiva spelare - har planer på att flytta delar av sin verksamhet till Solhems bollplan, vilken skulle bli en av klubbens viktigaste träningsplaner för barn- och ungdoms- verksamheten. Avsikten är också att uppföra ett nytt klubbhus där en särskild satsning skulle göras på fritidsverksamhet, bl.a. fotboll för tjejer.
 
Det finns många starka skäl till att inte bygga den skola som behövs i anslutning till den blivande Bromstensstaden på Solhems bollplan. Tomten är för liten och ligger på fel sida om järnvägen. Men framför allt behövs den för spontan och schemalagd idrott för alla de tusentals barn och ungdomar i Solhem, Sundby och Flysta som nu använder den. Alternativ saknas!
 
Exploateringsnämndens majoritet (M, L, C, KD, MP) har med stöd av SD den 23 april 2020 beställt en ny detaljplan för Solhems BP. Den ska möjliggöra att den skola för de yngsta eleverna (6 – 12 år med drygt 600 elever), som behövs för barnen i den planerade Bromstensstaden, ska byggas på just Solhems bollplan, vilken därmed skulle avvecklas helt. Detta skulle innebära att barnen från det planerade bostadsområdet norr om Mälarbanan skulle få gå till skolan i en lång gångtunnel söderut under järnvägen samt passera över respektive gå längs med två starkt trafikerade vägar; Bromstensvägen och Spångavägen, båda med ca 20 000 fordon per medeldygn. Samtidigt finns minst två alternativa bra lägen för den nya skolan i eller i anslutning till Bromstensstaden.
 
Nästan alla Spångabor som får del av dessa orimliga planer reagerar mycket starkt. Endast S och V har tagit avstånd från dem. När gör även övriga partier det? Vi anser att planerna strider mot FN:s barnkonvention, som numera även gjorts till svensk lag. Den stadgar att varje beslut som rör barn i första hand ska beakta vad som bedöms vara barnets bästa. Vi anser att ansvarsfulla politiker bör agera på följande sätt för att värna de över 600 skolbarnen i Bromsten och de tusentals idrottande ungdomarna i Solhem, Sundby o Flysta:
 
• Planerna på att bygga en skola på Solhems bollplan måste avvisas!
• Skolan bör byggas i nära anslutning till den planerade Bromstensstaden!
• Stoppa alla ogenomtänkta planer på förändringar i Solhem som innebär miljöförstöring och misshushållning med resurser!
 
Skriv under för att bevara Solhems bollplan
Kontaktpersoner "För Spångas Framtid":
 
Björn Begner, 070-5202506
Håkan Serdén, 070-3615299
Bengt Nordström, 070-9407090

För Spångas Framtid, Björn Begner 070-5202506, Håkan Serdén 070-3615299, Bengt Nordström 070-9407090    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att För Spångas Framtid, Björn Begner 070-5202506, Håkan Serdén 070-3615299, Bengt Nordström 070-9407090 lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...