Rädda ridslingan och gammelskogen i Ytterby/ Nordtag

Kungälvs kommun planerar att bebygga ett fint rekreationsområde i västra Ytterby där en ridslinga och 100-årig granskog med hotade arter finns.

Nu behöver vi din hjälp för att få kommunen att ta sitt förnuft till fånga och spara skogen och bevara vår ridväg! SKRIV PÅ så att vi kan visa politikerna att de måste ta hänsyn till oss hästfolk och boende i Ytterby som vill ha kvar fin skog att röra oss i.