Rädda programmen på Nyströmska

Nyströmska prioriterar varje individ och uppnår höga trygghetstal samt goda resultat. Enligt mätningar är vi länets 5e bästa gymnasieskola i detta avseende. Nedläggningen av två program, samhälls- och ekonomiprogrammen, skulle ha förödande konsekvenser för nuvarande elever och skolans framtid, samt påverka kommunens attraktivitet och ekonomi negativt. Att behålla skolan i sin nuvarande form skulle inte bara rädda kommunens ekonomi utan också gynna grundskolan genom att säkerställa kontinuitet och samarbete mellan olika skolnivåer samt minska risken för ökade kostnader relaterade till hemmasittare och andra utsatta elever. Svik inte barnen och ungdomarna som kastas ut i ovisshet!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Nyströmska lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...