Rädda isbanorna på Danderydsvallen!

OBS: Varje underskrift måste bekräftas via en länk som skickas till din angivna e-post. Ofta hamnar detta i skräpkorgen, var noga med att bekräfta din underskrift för att säkerställa att ditt namn kommer med!

Rädda isbanorna på Danderydsvallen! Nu är det bråttom!

Detta är en namninsamling för att rädda isbanorna på Danderydsvallen.  Vi måste låta våra politiker veta hur viktiga isbanorna är för oss invånare, så att de inte fattar beslut om att stänga dem.  Vårt mål är i första hand att få kommunen att välja att ersätta frysaggregaten på egen hand, i andra hand att låta oss invånare få en möjlighet till öppen och konstruktiv diskussion med politikerna för att gemensamt komma fram till en lösning och finansieringsmetod innan det är för sent.

Alla undersökningar visar att barn och unga rör sig allt mindre, och det ges allt mindre utrymme och möjligheter till spontanirott. Danderydsvallen är en samlingspunkt för alla åldrar under vinterhalvåret, både för organiserad åkning och spontanåkning.  Förskolor och skolor nyttjar den frekvent, det ges möjlighet till isträning och att spontant bara hänga med kompisarna - i en sund miljö.

Stängs isbanorna kommer det även att påverka möjligheten till istider för DSE, DASK och EIF, då det blir högre tryck på övriga ishallar/isrinkar.  Parkeringsmöjligheterna vid övriga hallar måste också göras större, då fler kommer att behöva åka bil till isen istället för att gå.  Det har alltså en påverkan även på andra delar av kommunen, och en kortsiktig besparing riskerar att bli en långsiktig kostnad.

Det har bildats en isgrupp som driver två separata men i allra högsta grad relaterade frågor angående våra isbanor:

2019/2020

Baserat på en (i vårt tycke inte uttömmande eller tydlig) besiktningsrapport har kommunen beslutat att inte ens testköra aggregaten den kommande säsongen – trots att rapporten säger att den fungerar och att vidare test bör göras. Vi vill på egen bekostnad anordna en oberoende besiktning av anläggningen för att se om den verkligen är miljöfarlig att köra en säsong till. Om den inte är det hoppas vi att vi kan hitta en lösning för att köra igång den så snart som möjligt – issäsongen är snart här! Om den däremot verkligen är miljöfarlig vill vi förstås inte heller att den körs, så då kanske det får bli kommunens förslag med självfrysande is istället.

2020/2021

Glädjande nog har kommunen lovat att en nyinvestering kommer att ske inför 2020/2021. MEN... den föreslagna investeringen omfattar bara rinken: görs investeringen enligt liggande förslag blir det bara en isyta framöver och den lilla ytan läggs ned. Det är ju där våra små tar sina första stapplande skär, och det är där det verkligen blir spontanåkning! Om kommunen verkligen vill att Danderydsvallen skall bli (fortsätta vara!) den träffpunkt som de nämner, så är den lilla banan en jätteviktig del att bevara!

Men vi behöver ert stöd! Vi kommer att lämna över namnunderskrifter till kommunens politiker för att få dem att vara öppna och konstruktiva kring hur isbanorna kan räddas. Skriv under du med och gör skillnad - alla underskrifter behövs!

Tack för att ni vill hjälpa!   Om Erin Brockovich kunde så kan vi! (Även om hon kanske hade lite längre tid på sig...)

För mer info och löpande uppdateringar, läs mer här: https://www.facebook.com/groups/2190294284423747/about/

Foto: Mats Hacke HaquiniusDanderydsvallen1.jpg

Foto: Jakob MeyerhöfferDanderydsvallen_2.jpg


Isgruppen genom Louise Brida    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Isgruppen genom Louise Brida lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...